กรอกข้อมูลเพื่อรับโปรโมชั่น

สาเหตุการมีบุตรยากที่เกิดจากฝ่ายชาย
ฝ่ายชายพบเป็นสาเหตุของภาวะมีบุตรยากได้ร้อยละ 30-40 ซึ่งพบได้ในสัดส่วนที่เท่ากับทางฝ่ายหญิง ดังนั้นการตรวจหาสาเหตุจึงควรทำร่วมกันทั้งสองฝ่าย
สาเหตุของน้ำเชื้อที่มีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานและเป็นสาเหตุที่ทำให้มีบุตรยากน้ันเกิดจาก

1. ขบวนการการสร้างตัวอสุจิที่ผิดปกติ ซึ่งสาเหตุอาจจะเป็นความผิดปกติตั้งแต่กำเนิดเนื่องจากความผิดปกติของโครโมโซม ลูกอัณฑะไม่ลงในถุงอัณฑะ หรือพบในภายหลังเช่นมีการติดเชื้อที่ลูกอัณฑะที่พบได้บ่อยคือเชื้อไวรัสคางทูมที่ลงไปที่ลูกอัณฑะ หรืออาจเกิดจากเส้นเลือดขอดที่ลูกอัณฑะ หรือเกิดจากการได้รับการกระทบกระเทือนจากอุบัติเหตุ หรือเกิดจากยาเช่นยาลดความดันโลหิต สารเคมี ความร้อน ส่วนใหญ่มักจะหาสาเหตุใดๆไม่พบ

2. มีความผิดปกติที่การลำเลียงอสุจิออกมาจากลูกอัณฑะ ซึ่งเป็นมาแต่กำเนิด หรือทำหมันผูกท่อลำเลียงอสุจิ

3. ร่างกายสร้างภูมิต้านทานต่อตัวอสุจิ ซึ่งอาจเกิดจากการแก้หมันชายในรายที่ทำหมันมานาน หรือเกิดจากการติดเชื้อ และส่วนใหญ่หาสาเหตุไม่พบ

4. ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ธรรมชาติไม่ได้ เช่นมีปัญหาอวัยวะเพศไม่แข็งตัว การไหลย้อนของน้ำอสุจิเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะ การไม่มีความต้องการทางเพศ การได้รับอุบัติเหตุโดนเส้นประสาทที่กระดูกสันหลัง การผ่าตัดต่อมลูกหมาก ยาบางตัวมีผลทำให้หลั่งน้ำเชื้อไม่ได้

5. ปัญหาที่ระดับฮอร์โมนเพศที่มาควบคุมการสร้างอสุจิ บางรายอาจมีปัญหาขาดฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองโดยกำเนิด หรือเป็นเนื้องอกที่ต่อมใต้สมองไปขัดขวางการสร้างฮอร์โมนที่จะมากระตุ้นที่ลูกอัณฑะ การใช้ฮอร์โมนเพศชายในนักเพาะกล้าม ทำให้กดการสร้างฮอร์โมนจากต่อมใต้สมอง และมากระตุ้นที่ลูกอัณฑะไม่ได้
โดยส่วนใหญ่ปัญหาทางฝ่ายชายมักจะไม่มีอาการอะไร หรือบางรายนั้นมีปัญหาอวัยวะเพศไม่แข็งตัว หรือสังเกตว่าปริมาณน้ำอสุจิท่ีหลั่งออกมานั้นมีปริมาณที่น้อยกว่าปกติ บางรายอาจจะให้ประวัติเรื่องของอุบัติเหตุบริเวณลูกอัณฑะหรือเคยมีคางทูมลงที่ลูกอัณฑะมาก่อน

เทคโนโลยีที่ช่วยแก้ปัญหา ภาวะมีบุตรยากจากฝ่ายชาย
1. Macs.Sperm คือ การคัดกรองเลือกสเปิร์มที่มีคุณภาพดี
2. การเก็บอสุจิจากอัณฑะด้วยวิธีฟีซ่า ทีซ่า เทเซ่ (PESA,TESA,TESE)
3. IMSI ใช้กล้องที่มีกำลังขยาย 16,000 เท่าดูความสมบูรณ์ของอสุจิ

***หมายเหตุ : ทั้งนี้ทั้งนั้นแนะนำให้เข้ามาพบแพทย์ตรวจหาสาเหตุของการมีบุตรยากเพื่อเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสม

แพ็คเกจตรวจหาสาเหตุการมีบุตรยาก


บทความ

Bachelor of Design
10x failed in love
I love traveling
I'm photographer