โปรแกรมตรวจสุขภาพ เดือนมกราคม 2563
รายการ
ราคา

ตรวจ 15 รายการ : คลิกที่นี่
ปกติ 2,940
1,290.-

ตรวจ 22 รายการ : คลิกที่นี่
ปกติ 9,185
3,600.-

ตรวจ 23 รายการ : คลิกที่นี่
ปกติ 13,295
5,600.-รายการตรวจเพิ่ม ราคาพิเศษเมื่อซื้อโปรแกรมด้านบน

ลำดับ
รายการ
ราคา
1 ตรวจหามะเร็งเต้านม (Mammogram) สำหรับผู้ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป 1,800
2 ตรวจอัลตร้าซาวด์เต้านม (Ultrasound of Breast) สำหรับผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 35 ปี 1,700
3 ตรวจภายในและตรวจเซลล์มะเร็งปากมดลูก (Thin prep pap test) 1,300
4 - ตรวจภายในและตรวจเซลล์มะเร็งปากมดลูก (Thin prep pap test)
- ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องคลอด (TVS)
2,300
5 ตรวจตาและจอประสาทตาโดยจักษุแพทย์ 700
6 ตรวจหาหินปูนและการตีบของหลอดเลือดหัวใจ (CT Calcium Scoring) 2,200
7 ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (Exercise Stress Test) 2,700
8 ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Echocardiogram) 2,700
9 ตรวจภาวะกระดูกพรุน (Bone density 3 Parts) 1,111