หน้าหลัก || Line || Facebook
โปรแกรมตรวจสุขภาพเดือนมิถุนายน
โปรแกรม ราคา
โปรแกรม Unlocked 1
ตรวจ 17 รายการ
1,660.-
ปกติ 3,583
โปรแกรม Unlocked 2
ตรวจ 23 รายการ
3,600.-
ปกติ 8,397
โปรแกรม Unlocked 3
ตรวจ 24 รายการ
5,600.-
ปกติ 12,447

รายการตรวจเพิ่มราคาพิเศษ เมื่อซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพด้านบน
ลำดับ รายการ ราคา
1 ตรวจหามะเร็งเต้านม+อัลตร้าซาวด์เต้านม (Mammogram+Ultrasound of Breast) เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป 1,700.-
2 ตรวจอัลตร้าซาวด์เต้านม (Ultrasound of Breast) เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 35 1,600.-
3 ตรวจอัลตร้าซาวน์ช่องท้องส่วนบนและล่าง (Ultrasound Whole Abdomen) 1,500.-
4 - ตรวจภายในและตรวจเซลล์มะเร็งปากมดลูก (Thin prep pap test)
- ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องคลอด (TVS)
1,700.-
5 - ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งในรังไข่ (Carcinoma-125)
- ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA)
- ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)
1,200.-
6 - ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA)
- ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA)
- ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)
1,200.-
7 ตรวจตรวจหาเชื้อที่ก่อให้เกิดมะเร็งกระเพาะอาหาร (H-pylori) 500.-
8 ตรวจหาเชื้อ HPV ทางปัสสาวะ (Urine HPV DNA Testing) 1,500.-
9 ตรวจหาหินปูนและการตีบของหลอดเลือดหัวใจ (CT Calcium Scoring) 256-Slice 1,900.-
10 ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (Exercise Stress Test) 2,000.-
11 ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Echocardiogram) 2,000.-
12 ตรวจภาวะกระดูกพรุน (Bone density 3 Parts) แขน+หลัง+สะโพก 666.-
13 ตรวจหลอดเลือดหัวใจด้วยเครื่องเอกซ์เรย์คอมพิวเตอร์ (CTA Coronary Artery) กรณีค่าไตปกติ 9,700.-
14 ตรวจหลอดเลือดหัวใจด้วยเครื่องเอกซ์เรย์คอมพิวเตอร์ (CTA Coronary Artery) กรณีค่าไตผิดปกติ 12,000.-

หน้าหลัก || Line || Facebook