กรอกข้อมูลเพื่อรับโปรโมชั่น

แพ็คเกจตรวจหาสาเหตุการมีบุตรยาก


ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง อัตราประสบความสำเร็จสูงสุด

มีผู้ประมาณการไว้ว่า 1 ใน 6 ของคู่สมรสจะมีปัญหาเรื่องมีบุตรยาก จำนวนคู่สมรสที่มีบุตรยากในปัจจุบันมีมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากหลายสาเหตุเช่นการแต่งงานช้าลง สาเหตุของภาวะมีบุตรยากนั้นพบว่า
- 30-40% เกิดจากสาเหตุทางฝ่ายหญิง
- 30-40% เกิดจากสาเหตุทางฝ่ายชาย
- ที่เหลือ 5-10% พบทั้งสองฝ่ายร่วมกัน

เราสร้างความแตกต่าง "โดยห้องเลี้ยงตัวอ่อนที่ได้มาตราฐานระดับโลก"

ห้องแลปที่ได้มาตราฐานจะนำมาซึ่งผลการตั้งครรภ์ที่ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ สาเหตุส่วนใหญ่ของการที่ทำเด็กหลอดแก้วไม่สำเร็จนั้น เกิดจากตัวอ่อนที่ผิดปกติ ซึ่งสาเหตุมาจากไข่เป็นส่วนใหญ่ รองลงมา คือ ส่วนของอสุจิ สาเหตุที่พบน้อยกว่า คือ เรื่องของความผิดปกติของตัวมดลูกที่ทำให้ตัวอ่อนฝังตัวไม่ได้ และสาเหตุที่สำคัญอีกสาเหตุหนึ่งที่อาจจะถูกมองข้ามไป คือ คุณภาพของห้องเลี้ยงตัวอ่อน รวมทั้งประสบการณ์และความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวกับเรื่องพัฒนาการของตัวอ่อน ทำให้ตัวอ่อนนั้นมีพัฒนาการที่ผิดปกติทั้งๆ ที่แหล่งต้นกำเนิดคือ ไข่และอสุจิอาจจะปกติก็ได้ ดังนั้น การพัฒนาห้องเลี้ยงตัวอ่อนให้ได้มาตราฐานจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่มองข้ามไม่ได้

สุดยอดเทคโนโลยีรักษาผู้มีบุตรยากโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นทั้งแพทย์และนักวิทยาศาสตร์

+ Micro Array ตรวจหาความผิดปกติที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม
+ IVF Witness ป้องกันการผสมผิดคู่ ผิดครอบครัว
+ Vitrosafe + Active IVF ตู้เลี้ยงตัวอ่อนระบบปิด ควบคุมอุณหภูมิและสิ่งแวดล้อมเสมือนร่างกายมนุษย์
+ Time Lapse ติดตามการเติบโตของตัวอ่อนแบบ Read time โดยไม่ต้องเปิดตู้เลื้ยงตัวอ่อน
+ เทคนิค IMSI ช่วยเพิ่มอัตราความสำเร็จ จากการคัดสรรสเปิร์มที่สมบูรณ์ที่สุด
+ Clean Room ห้องปฎิบัติการ ป้องกันอนุภาคปนเปื้อน ด้วยระบบกรองอากาศประสิทธิภาพสูง 99.99%

บทความ

Bachelor of Design
10x failed in love
I love traveling
I'm photographer