Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at D:\AppServ\www\webphyathai\phyathai\farm\ivf_cn\globals.php:136) in D:\AppServ\www\webphyathai\phyathai\farm\ivf_cn\includes\joomla.php on line 697

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at D:\AppServ\www\webphyathai\phyathai\farm\ivf_cn\globals.php:136) in D:\AppServ\www\webphyathai\phyathai\farm\ivf_cn\index.php on line 250

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at D:\AppServ\www\webphyathai\phyathai\farm\ivf_cn\globals.php:136) in D:\AppServ\www\webphyathai\phyathai\farm\ivf_cn\index.php on line 251

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at D:\AppServ\www\webphyathai\phyathai\farm\ivf_cn\globals.php:136) in D:\AppServ\www\webphyathai\phyathai\farm\ivf_cn\index.php on line 252

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at D:\AppServ\www\webphyathai\phyathai\farm\ivf_cn\globals.php:136) in D:\AppServ\www\webphyathai\phyathai\farm\ivf_cn\index.php on line 253

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at D:\AppServ\www\webphyathai\phyathai\farm\ivf_cn\globals.php:136) in D:\AppServ\www\webphyathai\phyathai\farm\ivf_cn\index.php on line 254
ivf_cn - การทำเด็กหลอดแก้ว
การทำเด็กหลอดแก้ว Print

การทำเด็กหลอดแก้ว ถือว่าเป็นวิธีการรักษาคู่สมรสที่มีบุตรยากโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์
สำหรับข้อบ่งชี้ของการรักษามีดังนี้

 


 

ฝ่ายหญิงมีปัญหาท่อนำไข่อุดตัน หรือมีพังผืดมากไปขัดขวางการตกไข่เข้าท่อนำไข่ ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการผสมกับอสุจิของฝ่ายชาย
ฝ่ายหญิงมีโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ระยะรุนแรงทำให้มีผลต่อการทำงานของรังไข่ รวมทั้งมีผลต่อผสมของอสุจิและมีอุปสรรคต่อการฝังตัวของตัวอ่อน
ฝ่ายหญิงมีปัญหาไข่ไม่ตก ซึ่งรักษาด้วยวิธีเบื้องต้นแล้วไม่สามารถตั้งครรภ์ได้
ฝ่ายชายมีปริมาณน้ำเชื้ออ่อนไม่มาก แต่มีมากพอที่สามารถทำเด็กหลอดแก้วได้
คู่สมรสที่ไม่สามารถหาสาเหตุของภาวะมีบุตรยากได้และได้ผ่านการรักษาโดยการฉีดน้ำเชื้อเข้าโพรงมดลูกอย่างน้อย3 ครั้งยังไม่สามาถตั้งครรภ์ได้

โดยหลักการของการทำเด็กหลอดแก้วประกอบด้วยการใช้ยากระตุ้นเพื่อให้เกิดการสุกของไข่หลายๆใบ หลังจากนั้นจะทำการเก็บไข่ออกมาภายนอกร่างกายโดยการใช้เครื่องมือพิเศษโดยไม่เกิดแผลภายนอกร่างกายแต่อย่างใด
ไข่ที่ได้รับการเก็บออกมาจะได้รับการผสมกับตัวอสุจิที่ได้ผ่านการคัดเฉพาะตัวที่มีคุณภาพดี 
ตัวอ่อนที่ได้รับการผสมแล้ว จะได้รับการเลี้ยงต่อไปในตู้อบจนได้ตัวอ่อนที่แข็งแรงพอ จึงทำการย้ายเข้าไปฝังในโพรงมดลูกให้เกิดการตั้งครรภ์ต่อไป

 

 
< Prev   Next >