กรอกข้อมูลเพื่อรับโปรโมชั่น

มีประจำเดือนเร็วอาจทำให้ลูกตัวเตี้ย
ถึงจะอยากให้ลูกคงความเป็นเด็กแค่ไหน...พ่อแม่ก็ไม่อาจฟืนธรรมชาติของร่างกายได้ และหากลูกของคุณมี “ภาวะเป็นสาวก่อนวัย” พ่อแม่ก็ต้องเรียนรู้ที่จะรับมือ...เพราะภาวะนี้ไม่เพียงแค่ก่อให้เกิดปัญหาด้านร่างกายในอนาคต แต่ยังมีผลกระทบต่ออารมณ์และจิตใจของลูกคุณอีกด้วย

สัญญาณบ่งบอก...ว่าลูกเป็นสาวก่อนวัย
แม้ว่าลูกสาวจะอายุไม่ถึง 8 ปี แต่กลับสังเกตเห็นว่ามีก้อนเป็นเนื้อไตใต้ลานหัวนม ขนาดประมาณ 1-2 เซนติเมตร หลังจากนั้น เต้านมก็เริ่มมีการขยายขนาดมากขึ้น เริ่มมีตกขาว...และมีประจำเดือนก่อนอายุ 10 ปี

พาลูกพบแพทย์ก่อนอายุ 8 ปี...ช่วยป้องกันได้
เพราะพ่อแม่ไม่อาจรู้ได้ว่าลูกของคุณจะประสบกับภาวะเป็นสาวก่อนวัยหรือไม่? การป้องกันที่ดี...คือการพาลูกเข้าพบกุมารแพทย์เฉพาะทางด้านต่อมไร้ท้อในเด็ก เพื่อตรวจร่างกายก่อนลูกอายุ 8 ปี

มีประจำเดือนเร็ว...ส่งผลให้ “เตี้ย” จริงหรือไม่?
เมื่อลูกเกิดภาวะเป็นสาวก่อนวัย พ่อแม่มักจะมีคำถามตามมาว่า...ลูกสาวจะเตี้ยกว่าเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่? ซึ่งหลังจากเด็กมีประจำเดือนครั้งแรก  ร่างกายจะยังสามารถพัฒนาด้านความสูงให้เพิ่มขึ้นได้อีกประมาณ 5-7 เซนติเมตรเท่านั้น โดยความสูงจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นในอัตราที่ช้าลงกว่าก่อนมีประจำเดือนและหยุดสูง! เมื่อเด็กมีประจำเดือนมาแล้วประมาณ 3 ปี

หากท่าน "ไม่อยากให้ลูกตัวเตี้ย" ควรสังเกตความผิดปกติ และรับปรึกษากุมารแพทย์เฉพาะทางต่อมไร้ท่อที่เชี่ยวชาญการดูแลเรื่องความสูงเพื่อการ วินิจฉัยที่ถูกต้องและทันท่วงที

แพ็คเกจตรวจคัดกรองตัวเตี้ย


บทความ

Bachelor of Design
10x failed in love
I love traveling
I'm photographer