กรอกข้อมูลเพื่อรับโปรโมชั่น

ลูกตัวเตี้ย..ทำอย่างไรดี
เราจะทราบได้อย่างไรว่าลูกตัวเตี้ย ?
โดยทั่วไปเมื่อเด็กไปฉีดวัคซีนกับกุมารแพทย์ จะมีการวัดส่วนสูงเพื่อ ประเมินการเจริญเติบโตหากส่วนสูง ตกเกณฑ์มาตราฐาน ก็พิจารณาว่าตัวเตี้ยกว่าเกณฑ์นอกจากนี้ พ่อแม่สังเกตได้เอง เช่น ลูกตัวเตี้ยเมื่อเทียบกับเพื่อนในห้อง หรือ ลูกไม่ค่อยสูงขึ้นในแต่ละปี อาจ ต้องสงสัยว่าลูกเจริญเติบโตผิดปกติ ซึ่งควรรับการปรึกษากับแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย

เด็กคนใดที่มีความเสี่ยงตัวเตี้ย ?
• เด็กผู้หญิงที่เป็นสาวก่อนวัย คือเต้านมโตขึ้นก่อนอายุ 8 ปี
• เด็กที่ผอม รับประทานอาหารไม่ครบ 5 หมู่
• เด็กที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เช่น โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด โรคปอด เป็นต้น
• เด็กผู้ชายที่มีอวัยวะเพศสั้น ซึ่งอาจเป็นอาการของการขาดฮอร์โมนบางชนิด
• เด็กที่มีบิดา หรือ มารดา ตัวเตี้ย

วิธีป้องกันและแก้ไข
• กินอาหารครบ 5 หมู่ ดื่มนมวันละ 3-4 กล่องต่อวัน
• ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
• นอนพักผ่อนให้เพียงพอ
• สังเกตการเจริญเติบโตของลูก ถ้าเตี้ยกว่าเกณฑ์ หรือโตเร็วกว่าปกติ ควรรีบมาพบแพทย์เพื่อ การวินิจฉัยและรักษาที่ถูกต้องต่อไป เช่น เต้านมโตเร็ว ก่อนอายุ 8 ปี หากวินิจฉัยว่าเป็นสาวก่อนวัย รักษาด้วยยาฉีดชะลอวัยสาว หรือการให้กินฮอร์โมนไทรอยด์ทดแทนในเด็กที่เตี้ยจากภาวะการ ขาดฮอรฮโมนไทรอยด์

หากท่าน "ไม่อยากให้ลูกตัวเตี้ย" ควรสังเกตความผิด ปกติ และรับปรึกษากุมารแพทย์เฉพาะทางต่อมไร้ท่อที่เชี่ยวชาญการดูแลเรื่องความสูงเพื่อการ วินิจฉัยที่ถูกต้องและทันท่วงทีต่อไป

บทความ

Bachelor of Design
10x failed in love
I love traveling
I'm photographer