กรอกข้อมูลเพื่อรับโปรโมชั่น

รายการตรวจ โปรแกรมตรวจคัดกรองตัวเตี้ยเบื้องต้น
 • ตรวจคัดกรองการขาดฮอร์โมนการเจริญเติบโตเบื้องต้น IGF-1

 • ตรวจคัดกรองการขาดฮอร์โมนการเจริญเติบโตเบื้องต้น IGF-BP3

 • ตรวจฮอร์โมนไทรอยด์ FT4

 • ตรวจฮอร์โมนไทรอยด์ TSH

 • Bachelor of Design
  10x failed in love
  I love traveling
  I'm photographer