กรอกข้อมูลเพื่อรับโปรโมชั่น

ภูมิแพ้ในเด็กป้องกันได้...แค่ทดสอบ

เมื่อลูกน้อยเป็นภูมิแพ้คุณพ่อคุณแม่มักจะเป็นกังวลเพราะไม่ทราบว่าสาเหตุแท้จริงแล้วเกิดจากอะไร แล้วจะดีกว่าไหมถ้าคุณพ่อคุณแม่สามารถรู้และป้องกันอาการภูมิแพ้ของลูกน้อยได้ โดยการทำโปรแกรมทดสอบหาสารก่อภูมิแพ้ (Skin Prick Test) ซึ่งมีประโยชน์ในการช่วยวินิจฉัยอาการแพ้ที่สามารถเกิดจากการรับประทาน ยา อาหาร หรือการสัมผัสพืช เกสรดอกไม้ ฝุ่นละออง ขนสัตว์ และเชื้อราบางชนิด อาการแพ้ที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยมักเป็นอาการแพ้ที่แสดงออกทางผิวหนังเช่น ผื่น คัน บวม แดง และแสดงอาการทางระบบเดินหายใจ

โรคภูมิแพ้ในเด็ก แบ่งเป็น 4 ชนิดใหญ่ๆ ได้แก่
1. โรคแพ้อาหาร พบได้ตั้งแต่อายุน้อย โดยอาหารที่เป็นสาเหตุของอาการแพ้มากที่สุด ได้แก่ นมวัว นมถั่วเหลือง ถั่วลิสง แป้งสาลี ไข่ และอาหารทะเล
2. โรคผิวหนังอักเสบจากภูมิแพ้ เป็นโรคที่มีอาการผื่นคันบริเวณผิวหนัง
3. โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ จะมีอาการจาม คันจมูก น้ำมูกไหล และแน่นจมูก โดยส่วนใหญ่มักจะมีอาการมากในช่วงเช้าหรือเมื่อได้รับสารก่อภูมิแพ้ อาทิ ฝุ่น ขนสัตว์ เป็นต้น
4. โรคหอบหืด มีอาการไอง่าย ไอมีเสมหะ ขณะออกกำลังกายหรือเจอสิ่งที่กระตุ้นให้แพ้ จะเกิดอาการหลอดลมหดตัวส่งผลให้ หายใจเหนื่อยหอบ

ประโยชน์ของการทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง
สิ่งที่สำคัญนอกเหนือจากการใช้ยารักษาโรคภูมิแพ้ที่กำเริบขึ้นในแต่ละครั้งนั้นคือ การหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้ แต่เนื่องจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวปัจจุบันมีสารก่อภูมิแพ้อยู่มากมาย การที่จะหลีกเลี่ยงหรือระวังทุกอย่างคงทำได้ยาก แต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่ทราบว่าเด็ก หรือตัวผู้ป่วยโรคภูมิแพ้เองนั้น ได้ทำการทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนังแล้วพบปฏิกิริยาในการแพ้สารใดแล้วล่ะก็ จะสามารถหลีกเลี่ยงได้โดยตรง อีกทั้งยังส่งผลให้การรักษาโรคดีขึ้น และทำให้ควบคุมโรคภูมิแพ้ดีมากขึ้นอีกด้วย

การเตรียมตัวก่อนการทดสอบ
1. งดทานยาแก้แพ้ก่อนมารับการทดสอบ 7 วัน
2. ผู้ป่วยที่มีโรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง ต้องแจ้งชื่อยาที่รับประทานอยู่ให้แพทย์ที่จะทำการทดสอบทราบด้วย เพราะยาบางชนิดต้องงดก่อนทำการทดสอบ
3. ยาสเตียรอยด์ชนิดทาผิวหนัง ส่งผลให้ปฏิกิริยาการทดสอบมีความไม่แน่นอน ควรงดก่อนเช่นกัน
4. ไม่ต้องงดน้ำงดอาหารก่อนมาทดสอบ

โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาเปิดให้บริการทางด้านการตรวจรักษาโรคภูมิแพ้ และดูแลเด็กที่เข้ารับการทดสอบตรวจหาสาเหตุการเกิดโรคภูมิแพ้อย่างครบวงจร ตั้งแต่ การซักประวัติและตรวจร่างกายโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ การทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง (skin prick test) เจาะเลือดตรวจภูมิแพ้ รวมทั้งการทดสอบการแพ้อาหารและยา โดยศูนย์รักษาโรคภูมิแพ้โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา เราให้คำปรึกษา เพื่อการ ปฏิบัติตัวที่ถูกต้องในการป้องกันการเกิดโรคภูมิแพ้ การลดสิ่งก่อกระตุ้นภูมิแพ้ สำหรับเด็กเราตรวจโดยกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

หากลูกน้อยเริ่มมีอาการ คัดจมูก น้ำมูกไหล คันจมูก จาม ผื่นลมพิษหรือผื่นคัน ขึ้นตามตัว อย่าละเลย ควรพาลูกมาพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคภูมิแพ้ในเด็ก

บทความ

Bachelor of Design
10x failed in love
I love traveling
I'm photographer