ความรู้ : ศูนย์หัวใจ
การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram : EKG หรือ ECG)
เป็นวิธีการตรวจหาโรคหัวใจที่ง่ายและได้ผลดี สามารถบอกความผิดปกติของหัวใจได้อย่าง คร่าวๆ สามารถบอกให้เราทราบโรคของหัวใจและความผิดปกติของเกลือแร่โรคที่ใช้คลื่นไฟฟ้าในการช่วยวินิจฉัยได้แก่

• กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด เช่นกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน หรือกล้ามเนื้อหัวใจตาย และอาจต้องใช้วิธีวิ่งสายพานเพื่อตรวจวินิจฉัยเพิ่ม

• กล้ามเนื้อหัวใจหนา

• โรคเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ

• ลิ่มเลือดอุดหลอดเลือด

• การเต้นหัวใจผิดปกติ

• เกลือแร่ผิดปกติ เช่นโปแตสเซี่ยมสูงไปหรือต่ำไป

แพทย์จะสั่งการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจในกรณีต่อไปนี้
• เมื่อคุณมีอาการเจ็บหน้าอก และแพทย์สงสัยว่าจะเกิดจากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด หรือเจ็บหน้าอกจากเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ

• เพื่อตรวจดูคลื่อนไฟฟ้าหัวใจ

• เมื่อสงสัยว่ากล้ามเนื้อหัวใจจะหนา

• ติดตามผลการรักษา หรือผลข้างเคียงจากยา

• ตรวจดูเครื่องกระตุ้นหัวใจว่ายังทำงานเป็นปกติหรือไม่

• เช็คร่างกายหากคุณมีโรคความดันโลหิต เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง

วิธีการตรวจ ผู้ทำการตรวจจะนำเอาสื่อนำคลื่นไฟฟ้าขนาดเล็ก ไปวางไว้ตามจุดต่างๆ ของร่างกาย ได้แก่ บริเวณหน้าอกแขนและขา สื่อนำคลื่นไฟฟ้าขนาดเล็กนี้ จะมีสายต่อเข้าไปที่เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เพื่อบันทึกกราฟแสดงคลื่นไฟฟ้าหัวใจลงบนกระดาษ ขั้นตอนการตรวจนี้จะใช้เวลาไม่เกิน 10 นาที

ปิดหน้านี้