ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก
 • แนะนำศูนย์
 • นัดแพทย์ประจำศูนย์
 • โปรโมชัน
 • ตอบปัญหาสุขภาพ
 • ความประทับใจจากลูกค้า
 • ความรู้คู่สุขภาพ
 • วีดีโอคลิป

  การคัดน้ำเชื้อและฉีดน้ำเชื้อเข้าโพรงมดลูก
  การเก็บอสุจิจากลูกอัณฑะเพื่อทำอิ๊กซี่
  การตรวจตัวอ่อนก่อนการฝังตัว
  การทำเด็กหลอดแก้ว
  การทำอิ๊กซี่
มีผู้ประมาณการไว้ว่า 1 ใน 6 ของคู่สมรสจะมีปัญหาเรื่องมีบุตรยาก จำนวนคู่สมรสที่มีบุตรยากในปัจจุบันมีมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากหลายสาเหตุเช่นการแต่งงานช้าลง สาเหตุของภาวะมีบุตรยากนั้นพบว่า
- 30-40% เกิดจากสาเหตุทางฝ่ายหญิง
- 30-40% เกิดจากสาเหตุทางฝ่ายชาย
- ที่เหลือ 5-10% พบทั้งสองฝ่ายร่วมกัน
        ดังนั้นการตรวจหาสาเหตุจึงควรทำทั้งสองฝ่าย
ภาวะมีบุตรยาก
ภาวะมีบุตรยาก หมายถึง ภาวะหรือโรคที่เกี่ยวกับระบบการสืบพันธุ์ของคู่สมรส ที่ทำให้สตรีไม่สามารถตั้งครรภ์ได้ หลังจากอยู่กินฉันท์สามีภรรยาทั่วไปโดยไม่ได้คุมกำเนิด 1 ปี ขึ้นไป
ภาวะปกติ
ปกติการตั้งครรภ์ และมีบุตร ต้องอาศัยปัจจัยหลาย ๆ อย่าง กล่าวคือ ฝ่ายชายต้องสามารถผลิตอสุจิที่แข็งแรงสมบูรณ์ ฝ่ายหญิงต้องสร้างไข่ที่สมบรูณ์ ไข่ต้องถูกรับเข้าไปในท่อนำไข่ ท่อนำไข่ต้องไม่ตันที่จะทำให้เชื้ออสุจิวิ่งไปหาไข่ได้ เชื้ออสุจิสามารถเจาะเข้าไปในไข่เพื่อให้เกิดปฏิสนธิ และแบ่งตัวออกเป็นตัวอ่อน ตัวอ่อนที่เกิดขึ้นต้องสมบูรณ์ และสามารถเดินทางเข้าไปในโพรงมดลูกและฝังตัวที่เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญเติบโตจนถึงเวลาคลอดซึ่งต้องอาศัยภาวะฮอร์โมนที่ปกติมดลูก,ปากมดลูกและช่องคลอดที่สมบูรณ์ การขาดปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าว ย่อมทำให้ไม่สามารถมีบุตรได้คู่สามีภรรยาโดยทั่วไปที่ไม่ได้คุมกำเนิด สตรีจะตั้งครรภ์ประมาณร้อยละ 50 ภายใน 6 เดือน และประมาณร้อยละ 80 ภายใน 1 ปี
เมื่อไรควรจะไปพบแพทย์
โดยทั่วไปมักจะแนะนำว่า เมื่อคู่สามีภรรยาที่พยายามจะให้มีการตั้งครรภ์ เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี แล้วไม่สำเร็จควรไปปรึกษาแพทย์เพื่อหาสาเหตุ แต่ถ้าสตรีอายุมากกว่า 30 ปี หรือประวัติการอักเสบในอุ้งเชิงกราน ปวดประจำเดือน ประจำเดือนมาไม่สมํ่าเสมอ แท้งมากกว่า 2 ครั้งติดต่อกัน หรือฝ่ายชายทราบว่า ผลตรวจเชื่ออสุจิของตนผิดปกติก็ควรปรึกษาแพทย์เร็วกว่านั้น
สตรีจะมีไข่ตก และตั้งครรภ์ได้ง่ายที่สุดเมื่อไร
ถ้าให้นับวันแรกที่มีประจำเดือนเป็นวันที่ 1 ของรอบเดือนประมาณวันที่ 14 ของรอบเดือนของสตรีทั่วไป จะตกไข่หมายความว่ารังไข่สร้างไข่ขึ้นมาเติบโตเต็มที่แล้วหลุดออกมาจากถุงไข่ ไข่ที่หลุดออกมาจะมีความสามารถปฏิสนธิ และมีชีวิตอยู่ได้ประมาณ 24 ชั่วโมง สตรีบางคนอาจมีไข่ตกก่อนหรือหลังวันที่ 14 ของรอบเดือน บางคนไข่ก็ไม่ตก(แม้ไข่ไม่ตกสตรีก็มีประจำเดือนได้) การตกไข่ของสตรีคนเดียวกัน อาจคลาดเคลื่อนได้ในแต่ละเดือน ช่วงนี้เป็นช่วงที่สตรีจะตั้งครรภ์ง่าย เชื้ออสุจิจะมีอายุอยู่ได้ประมาณ 48 ชั่วโมง และจะเป็นการดีถ้ามีเชื้ออสุจิในท่อนำไข่มากพอในช่วงไข่ไม่ตก
ควรมีเพศสัมพันธ์ กันบ่อยแค่ไหน
จะให้ดีควรมีเพศสัมพันธ์กันวันเว้นวันในช่วงจะมีอาการตกไข่(วันที่ 10, 12, 14, 16, 18 ของรอบเดือน) ที่เป็นเช่นนั้นเพราะผู้หญิงไม่ใช่จะมีไข่ตกวันที่ 14 ของรอบเดือนเสมอไป อาจมีคลาดเคลื่อนได้บ้าง และถ้าเดือนนี้ไข่ตกวันที่ 14 เดือนต่อไปก็อาจตกวันอื่นได้การที่มีเพศสัมพันธ์วันเว้นวันเพื่อเป็นหลักประกันว่า จะมีอสุจิมากพอในท่อนำไข่ช่วงที่มีไข่ตก และไม่ควรใช้น้ำล้างช่องคลอด หรือสารหล่อลื่นใด ๆ ในช่วงเวลาดังกล่าว
อาการและสาเหตุไข่ไม่ตก
ไข่ไม่ตก เป็นสาเหตุที่พบมากอันดับหนึ่ง คู่กับสาเหตุของท่อนำไข่ผิดปกติในสตรีที่มีบุตรยาก ส่วนใหญ่จะมีอาการประจำเดือนมาช้าไป, เร็วไป หรือไม่สมํ่าเสมอหรือ ไม่มีประจำเดือนมาเลยนาน ๆ แต่สตรีที่ไม่มีไข่ตกบางรายก็มีประจำเดือนมาทุก ๆ 28 วัน 30 วัน หรือ 32 วัน ฯลฯ ที่สมํ่าเสมอก็ได้ สาเหตุที่ทราบได้แก่กลุ่มอาการถุงไข่เล็ก ๆ หลายฟอง (Polycystic ovarysymdrome) โรคของต่อมธัยรอยด์ โรคตับ โรคไต โรคที่ทำให้ฮอร์โมนโปรแลคติน (ฮอร์โมนเกี่ยวกับการสร้างนํ้านม) สูงผิดปกติ
ท่อนำไข่ตัน และมีพังผืด
การมีท่อนำไข่ตันจะทำให้เชื้ออสุจิ ไม่สามารถวิ่งไปผสมกับไข่ได้ การมีพังผืดทำให้ไข่ไม่หลุดออกจากรังไข่ หรือถ้าหลุดออกมาได้ แต่ไม่สามารถเข้าไปในท่อนำไข่ได้มีสาเหตุได้หลายอย่าง เช่น การอักเสบมาก่อน การมีโรคเยื่อบุโพรงมดลูกขึ้นผิดที่ ผลจากการผ่าตัดในอุ้งเชิงกรานในครั้งก่อน ๆ หรือจากอาการมีท้องนอกมดลูก เป็นต้น
เยื่อบุโพรงมดลูกขึ้นผิดที่ Endometriosis คืออะไร
หมายถึงเยื่อบุโพรงมดลูกไปขึ้นนอกมดลูก เช่น ในอุ้งเชิงกราน ที่รังไข่ ที่ท่อนำไข่ ทำให้มีพังผืดเกิดขึ้นนอกจากนี้ยังทำให้ท่อตันและทำให้เกิดเป็นถุงเลือด (chocolate cyst) ของรังไข่ โรคนี้อาจทำให้มีอาการปวดในอุ้งเชิงกราน ปวดประจำเดือนหรือเจ็บเวลามีเพศสัมพันธ์ (ประมาณกันว่า 70% ของผู้มียากมีเยื่อบุโพรงมดลูกขึ้นผิดที่)
สาเหตุจากมดลูกและปากมดลูก
ปากมดลูกคือส่วนล่างของมดลูกที่ติดต่อกับช่องคลอดปากมดลูกมีมูกใสเมื่อใกล้เวลาที่จะมีไข่ตก ทำให้เชื้ออสุจิผ่านเข้าไปในมดลูก และไปที่ท่อรังไข่ได้ดี ก่อนและหลังช่วงดังกล่าวมูกจะเหนียวข้น ป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าไป ถ้ามูกช่วงตอนไข่ตกปกติ เช่น เหนียวข้นเกินไปทำให้เชื้ออสุจิดเข้าไป ผสมกับไข่ไม่ได้ มักเกิดจากการอักเสบ หรือการตอบสนองต่อฮอร์โมนไม่ดี ตัวมดลูกที่ทำให้มีบุตรยากเกิดจากการที่มีการเจริญที่ผิดปกติ หรือมีพังผืดในโพรงมดลูกจากการอักเสบมาก่อนหรือการขูดมดลูกอย่างรุนแรงจากการแท้งในครั้งก่อน เป็นต้น
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก ชั้น 3 โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา โทร. : 08-1000-7500
 • แพทย์หญิงสุชาดา มงคลชัยภักดิ์
  แผนก : ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก
  นัดพบแพทย์
 • กรุณาเข้าเข้าสู่ระบบเพื่อตั้งคำถาม หรือสมัครสมาชิกหากท่านยังไม่มีชื่อเข้าใช้งาน
  รหัส หัวข้อคำถาม คำตอบ อ่าน ผู้ถาม วันที่ตั้งคำถาม
  PYTS2015-5521  ปรึกษาเรื่องเป็นภาวะมีบุตรยากค่ะ 1 29  ไม่เปิดเผย 24 มีนาคม 2558
  PYTS2015-5520  ปรึกษาเรื่องเป็นภาวะมีบุตรยากค่ะ 2 27  ไม่เปิดเผย 24 มีนาคม 2558
  PYTS2015-5511  สอบถาม รักษาผู้มีบุตรยาก 1 27  ไม่เปิดเผย 19 มีนาคม 2558
  PYTS2015-5505  อยากมีบุตร,คชจ.เท่าไร 1 53  ไม่เปิดเผย 18 มีนาคม 2558
  PYTS2015-5484  มีบุตรยาก 1 66  ไม่เปิดเผย 09 มีนาคม 2558
  PYTS2015-5470  ค่าใช้จ่าย 1 85  ไม่เปิดเผย 03 มีนาคม 2558
  PYTS2015-5468  มีลูกยาก 1 57  ไม่เปิดเผย 03 มีนาคม 2558
  PYTS2015-5467  มีลูกยาก 1 33  ไม่เปิดเผย 03 มีนาคม 2558
  PYTS2015-5466  มีลูกยาก 1 39  ไม่เปิดเผย 03 มีนาคม 2558
  PYTS2015-5465  มีลูกยาก 1 32  ไม่เปิดเผย 03 มีนาคม 2558
  PYTS2015-5464  มีลูกยาก 1 46  ไม่เปิดเผย 03 มีนาคม 2558
  PYTS2015-5462  ประจำเดือนผิดปรกติ 1 36  ไม่เปิดเผย 02 มีนาคม 2558
  PYTS2015-5454  ตรวจโครโมโซมก่อนย้ายตัวอ่อน 1 56  ไม่เปิดเผย 26 กุมภาพันธ์ 2558
  PYTS2015-5445  การมีบุตรยาก 1 60  ไม่เปิดเผย 24 กุมภาพันธ์ 2558
  PYTS2015-5444  การมีบุตรยาก 1 33  ไม่เปิดเผย 24 กุมภาพันธ์ 2558
  PYTS2015-5408  สอบถามราคา 1 123  ไม่เปิดเผย 11 กุมภาพันธ์ 2558
  PYTS2015-5406  สอบถามการทำ icsi 1 97  ไม่เปิดเผย 11 กุมภาพันธ์ 2558
  PYTS2015-5399  เคยเเท้ง2ครั้ง อยากมีบุตรค่ะ 1 81   08 กุมภาพันธ์ 2558
  PYTS2015-5398  ปรึกษาการมีบุตร 1 101  ไม่เปิดเผย 08 กุมภาพันธ์ 2558
  PYTS2015-5396  การรักษา 1 64  ไม่เปิดเผย 08 กุมภาพันธ์ 2558
  PYTS2015-5370  ปรึกษาก่อนการตั้งครรภ์ค่ะ 1 102  ไม่เปิดเผย 28 มกราคม 2558
  PYTS2014-5313  เลิกกินยาคุมกำเนิดมา 1 ปีแต่ไม่ท้อง 1 118  ไม่เปิดเผย 25 ธันวาคม 2557
  PYTS2014-5312  สอบถามค่าใช้จ่ายในการปรึกษาภาวะมีบุตรยากค่ะ 1 281  ไม่เปิดเผย 24 ธันวาคม 2557
  PYTS2014-5299  เทสตั้งครรภ์ ขึ้น2ขีดจาง ท้องไหมคะ 1 137  ไม่เปิดเผย 16 ธันวาคม 2557
  PYTS2014-5047  สอบถาม 1 399  ไม่เปิดเผย 17 กรกฎาคม 2557
  PYTS2014-5011  ปรึกษาเรื่องการมีบุตร 1 637  ไม่เปิดเผย 02 กรกฎาคม 2557
  PYTS2014-4990  สอบถาม 1 319  ไม่เปิดเผย 19 มิถุนายน 2557
  PYTS2014-4987  ต้องการมีบุตร แต่ตรวจพบช็อคโกแลตซีส 1 378  ไม่เปิดเผย 18 มิถุนายน 2557
  PYTS2014-4977  ประกันสังคม 1 381  ไม่เปิดเผย 16 มิถุนายน 2557
  PYTS2014-4950  ประจำเดือนผิดปกติ 1 373  ไม่เปิดเผย 05 มิถุนายน 2557