ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก
 • แนะนำศูนย์
 • นัดแพทย์ประจำศูนย์
 • โปรโมชัน
 • ตอบปัญหาสุขภาพ
 • ความประทับใจจากลูกค้า
 • ความรู้คู่สุขภาพ
 • วีดีโอคลิป

  การคัดน้ำเชื้อและฉีดน้ำเชื้อเข้าโพรงมดลูก
  การเก็บอสุจิจากลูกอัณฑะเพื่อทำอิ๊กซี่
  การตรวจตัวอ่อนก่อนการฝังตัว
  การทำเด็กหลอดแก้ว
  การทำอิ๊กซี่
มีผู้ประมาณการไว้ว่า 1 ใน 6 ของคู่สมรสจะมีปัญหาเรื่องมีบุตรยาก จำนวนคู่สมรสที่มีบุตรยากในปัจจุบันมีมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากหลายสาเหตุเช่นการแต่งงานช้าลง สาเหตุของภาวะมีบุตรยากนั้นพบว่า
- 30-40% เกิดจากสาเหตุทางฝ่ายหญิง
- 30-40% เกิดจากสาเหตุทางฝ่ายชาย
- ที่เหลือ 5-10% พบทั้งสองฝ่ายร่วมกัน
        ดังนั้นการตรวจหาสาเหตุจึงควรทำทั้งสองฝ่าย
ภาวะมีบุตรยาก
ภาวะมีบุตรยาก หมายถึง ภาวะหรือโรคที่เกี่ยวกับระบบการสืบพันธุ์ของคู่สมรส ที่ทำให้สตรีไม่สามารถตั้งครรภ์ได้ หลังจากอยู่กินฉันท์สามีภรรยาทั่วไปโดยไม่ได้คุมกำเนิด 1 ปี ขึ้นไป
ภาวะปกติ
ปกติการตั้งครรภ์ และมีบุตร ต้องอาศัยปัจจัยหลาย ๆ อย่าง กล่าวคือ ฝ่ายชายต้องสามารถผลิตอสุจิที่แข็งแรงสมบูรณ์ ฝ่ายหญิงต้องสร้างไข่ที่สมบรูณ์ ไข่ต้องถูกรับเข้าไปในท่อนำไข่ ท่อนำไข่ต้องไม่ตันที่จะทำให้เชื้ออสุจิวิ่งไปหาไข่ได้ เชื้ออสุจิสามารถเจาะเข้าไปในไข่เพื่อให้เกิดปฏิสนธิ และแบ่งตัวออกเป็นตัวอ่อน ตัวอ่อนที่เกิดขึ้นต้องสมบูรณ์ และสามารถเดินทางเข้าไปในโพรงมดลูกและฝังตัวที่เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญเติบโตจนถึงเวลาคลอดซึ่งต้องอาศัยภาวะฮอร์โมนที่ปกติมดลูก,ปากมดลูกและช่องคลอดที่สมบูรณ์ การขาดปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าว ย่อมทำให้ไม่สามารถมีบุตรได้คู่สามีภรรยาโดยทั่วไปที่ไม่ได้คุมกำเนิด สตรีจะตั้งครรภ์ประมาณร้อยละ 50 ภายใน 6 เดือน และประมาณร้อยละ 80 ภายใน 1 ปี
เมื่อไรควรจะไปพบแพทย์
โดยทั่วไปมักจะแนะนำว่า เมื่อคู่สามีภรรยาที่พยายามจะให้มีการตั้งครรภ์ เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี แล้วไม่สำเร็จควรไปปรึกษาแพทย์เพื่อหาสาเหตุ แต่ถ้าสตรีอายุมากกว่า 30 ปี หรือประวัติการอักเสบในอุ้งเชิงกราน ปวดประจำเดือน ประจำเดือนมาไม่สมํ่าเสมอ แท้งมากกว่า 2 ครั้งติดต่อกัน หรือฝ่ายชายทราบว่า ผลตรวจเชื่ออสุจิของตนผิดปกติก็ควรปรึกษาแพทย์เร็วกว่านั้น
สตรีจะมีไข่ตก และตั้งครรภ์ได้ง่ายที่สุดเมื่อไร
ถ้าให้นับวันแรกที่มีประจำเดือนเป็นวันที่ 1 ของรอบเดือนประมาณวันที่ 14 ของรอบเดือนของสตรีทั่วไป จะตกไข่หมายความว่ารังไข่สร้างไข่ขึ้นมาเติบโตเต็มที่แล้วหลุดออกมาจากถุงไข่ ไข่ที่หลุดออกมาจะมีความสามารถปฏิสนธิ และมีชีวิตอยู่ได้ประมาณ 24 ชั่วโมง สตรีบางคนอาจมีไข่ตกก่อนหรือหลังวันที่ 14 ของรอบเดือน บางคนไข่ก็ไม่ตก(แม้ไข่ไม่ตกสตรีก็มีประจำเดือนได้) การตกไข่ของสตรีคนเดียวกัน อาจคลาดเคลื่อนได้ในแต่ละเดือน ช่วงนี้เป็นช่วงที่สตรีจะตั้งครรภ์ง่าย เชื้ออสุจิจะมีอายุอยู่ได้ประมาณ 48 ชั่วโมง และจะเป็นการดีถ้ามีเชื้ออสุจิในท่อนำไข่มากพอในช่วงไข่ไม่ตก
ควรมีเพศสัมพันธ์ กันบ่อยแค่ไหน
จะให้ดีควรมีเพศสัมพันธ์กันวันเว้นวันในช่วงจะมีอาการตกไข่(วันที่ 10, 12, 14, 16, 18 ของรอบเดือน) ที่เป็นเช่นนั้นเพราะผู้หญิงไม่ใช่จะมีไข่ตกวันที่ 14 ของรอบเดือนเสมอไป อาจมีคลาดเคลื่อนได้บ้าง และถ้าเดือนนี้ไข่ตกวันที่ 14 เดือนต่อไปก็อาจตกวันอื่นได้การที่มีเพศสัมพันธ์วันเว้นวันเพื่อเป็นหลักประกันว่า จะมีอสุจิมากพอในท่อนำไข่ช่วงที่มีไข่ตก และไม่ควรใช้น้ำล้างช่องคลอด หรือสารหล่อลื่นใด ๆ ในช่วงเวลาดังกล่าว
อาการและสาเหตุไข่ไม่ตก
ไข่ไม่ตก เป็นสาเหตุที่พบมากอันดับหนึ่ง คู่กับสาเหตุของท่อนำไข่ผิดปกติในสตรีที่มีบุตรยาก ส่วนใหญ่จะมีอาการประจำเดือนมาช้าไป, เร็วไป หรือไม่สมํ่าเสมอหรือ ไม่มีประจำเดือนมาเลยนาน ๆ แต่สตรีที่ไม่มีไข่ตกบางรายก็มีประจำเดือนมาทุก ๆ 28 วัน 30 วัน หรือ 32 วัน ฯลฯ ที่สมํ่าเสมอก็ได้ สาเหตุที่ทราบได้แก่กลุ่มอาการถุงไข่เล็ก ๆ หลายฟอง (Polycystic ovarysymdrome) โรคของต่อมธัยรอยด์ โรคตับ โรคไต โรคที่ทำให้ฮอร์โมนโปรแลคติน (ฮอร์โมนเกี่ยวกับการสร้างนํ้านม) สูงผิดปกติ
ท่อนำไข่ตัน และมีพังผืด
การมีท่อนำไข่ตันจะทำให้เชื้ออสุจิ ไม่สามารถวิ่งไปผสมกับไข่ได้ การมีพังผืดทำให้ไข่ไม่หลุดออกจากรังไข่ หรือถ้าหลุดออกมาได้ แต่ไม่สามารถเข้าไปในท่อนำไข่ได้มีสาเหตุได้หลายอย่าง เช่น การอักเสบมาก่อน การมีโรคเยื่อบุโพรงมดลูกขึ้นผิดที่ ผลจากการผ่าตัดในอุ้งเชิงกรานในครั้งก่อน ๆ หรือจากอาการมีท้องนอกมดลูก เป็นต้น
เยื่อบุโพรงมดลูกขึ้นผิดที่ Endometriosis คืออะไร
หมายถึงเยื่อบุโพรงมดลูกไปขึ้นนอกมดลูก เช่น ในอุ้งเชิงกราน ที่รังไข่ ที่ท่อนำไข่ ทำให้มีพังผืดเกิดขึ้นนอกจากนี้ยังทำให้ท่อตันและทำให้เกิดเป็นถุงเลือด (chocolate cyst) ของรังไข่ โรคนี้อาจทำให้มีอาการปวดในอุ้งเชิงกราน ปวดประจำเดือนหรือเจ็บเวลามีเพศสัมพันธ์ (ประมาณกันว่า 70% ของผู้มียากมีเยื่อบุโพรงมดลูกขึ้นผิดที่)
สาเหตุจากมดลูกและปากมดลูก
ปากมดลูกคือส่วนล่างของมดลูกที่ติดต่อกับช่องคลอดปากมดลูกมีมูกใสเมื่อใกล้เวลาที่จะมีไข่ตก ทำให้เชื้ออสุจิผ่านเข้าไปในมดลูก และไปที่ท่อรังไข่ได้ดี ก่อนและหลังช่วงดังกล่าวมูกจะเหนียวข้น ป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าไป ถ้ามูกช่วงตอนไข่ตกปกติ เช่น เหนียวข้นเกินไปทำให้เชื้ออสุจิดเข้าไป ผสมกับไข่ไม่ได้ มักเกิดจากการอักเสบ หรือการตอบสนองต่อฮอร์โมนไม่ดี ตัวมดลูกที่ทำให้มีบุตรยากเกิดจากการที่มีการเจริญที่ผิดปกติ หรือมีพังผืดในโพรงมดลูกจากการอักเสบมาก่อนหรือการขูดมดลูกอย่างรุนแรงจากการแท้งในครั้งก่อน เป็นต้น
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก ชั้น 3 โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา โทร. : 08-1000-7500
 • แพทย์หญิงสุชาดา มงคลชัยภักดิ์
  แผนก : ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก
  นัดพบแพทย์
 • กรุณาเข้าเข้าสู่ระบบเพื่อตั้งคำถาม หรือสมัครสมาชิกหากท่านยังไม่มีชื่อเข้าใช้งาน
  รหัส หัวข้อคำถาม คำตอบ อ่าน ผู้ถาม วันที่ตั้งคำถาม
  PYTS2014-4777  ค่าใช้จ่ายฉีดเชื้อ 1 63  sirilak 03 เมษายน 2557
  PYTS2014-4773  อุ้มบุญ 1 54  ไม่เปิดเผย 02 เมษายน 2557
  PYTS2014-4745  เคยท้องนอกมดลูก จะสอบถามว่าดิฉันจะมีบุตรได้ไหมคะ 1 48  panissara 23 มีนาคม 2557
  PYTS2014-4736  มีลูกยาก 1 80  ไม่เปิดเผย 21 มีนาคม 2557
  PYTS2014-4735  มีบุตรยาก เนืเองอกในมดลูก 1 56  ไม่เปิดเผย 21 มีนาคม 2557
  PYTS2014-4730  ประจำเดือนมาน้อยมาก 0 69  ไม่เปิดเผย 19 มีนาคม 2557
  PYTS2014-4704  ต่อท่อนำไข่ 1 68  ไม่เปิดเผย 09 มีนาคม 2557
  PYTS2014-4703  ค่าใชช้จ่ายการทำเด็กหลอดแก้ว 1 142  ไม่เปิดเผย 08 มีนาคม 2557
  PYTS2014-4688  การมีบุตรยาก 1 102  ไม่เปิดเผย 04 มีนาคม 2557
  PYTS2014-4675  อยากมีบุตรเพิ่มอีกหนึ่งคน... 1 101  ไม่เปิดเผย 26 กุมภาพันธ์ 2557
  PYTS2014-4663  สอบถามราคาตรวจของผู้หญิงคะ 1 124  ไม่เปิดเผย 22 กุมภาพันธ์ 2557
  PYTS2014-4662  สอบถามราคาตรวจท่อรังไข่กับผังผืดคะ 1 94  ไม่เปิดเผย 22 กุมภาพันธ์ 2557
  PYTS2014-4659  สอบถามเรื่อง HCG AAREY 1 121  ไม่เปิดเผย 20 กุมภาพันธ์ 2557
  PYTS2014-4644  มีบุตรยาก 1 105  ไม่เปิดเผย 18 กุมภาพันธ์ 2557
  PYTS2014-4572  ท่อนำไข่ตันรึป่าว ท้อแท้คะ 1 210  ไม่เปิดเผย 25 มกราคม 2557
  PYTS2014-4569  สอบถามค่าใช้จ่ายการตรวจน้ำเชื้อ และ การฉีดสี ค่ะ 1 273  ไม่เปิดเผย 24 มกราคม 2557
  PYTS2014-4563  ตรวจเลือดคัดกรองดาวน์ค่ะ 1 128  ไม่เปิดเผย 22 มกราคม 2557
  PYTS2014-4561  รายละเอียดการฉีดน้ำเชื้อ 1 153  ไม่เปิดเผย 22 มกราคม 2557
  PYTS2014-4559  ค่ารักษา กรณีต้องฉีดน้ำเชื้อ 1 178  ไม่เปิดเผย 22 มกราคม 2557
  PYTS2014-4557  การคัดเชื้อเพื่อเลือกเพศบุตร 1 155  ไม่เปิดเผย 21 มกราคม 2557
  PYTS2014-4549  ไปตรวจมดลูกมาแล้ว สงสัยจึงอยากสอบถาม 0 166  ไม่เปิดเผย 20 มกราคม 2557
  PYTS2014-4536  การมีบุตร 1 154  vithaya 17 มกราคม 2557
  PYTS2014-4535  อยากมีบุตร 1 155  ไม่เปิดเผย 16 มกราคม 2557
  PYTS2014-4533  อยากมีลูกคนที่ 3 1 114  ไม่เปิดเผย 16 มกราคม 2557
  PYTS2014-4532  อยากปรึกษาการมีบุตร 1 218  maliwan2014 16 มกราคม 2557
  PYTS2013-4493  เพราะเหตุใดถึงไม่มีบุตร คะ 1 186  ไม่เปิดเผย 30 ธันวาคม 2556
  PYTS2013-4485  อยากมีลูก 1 159  ไม่เปิดเผย 28 ธันวาคม 2556
  PYTS2013-4484  ลูกพี่ลูกน้องแต่งานกันจะเออมั้ย 1 158  chumpoo 26 ธันวาคม 2556
  PYTS2013-4476  อยากมีบุตร 1 156  รมิดา 23 ธันวาคม 2556
  PYTS2013-4469  ขอบคุณค่ะ..ตอบเร็วมาก แต่ ขอ ถามอีกนิดน่ะค่ะ 1 166  ไม่เปิดเผย 20 ธันวาคม 2556