โครงการบัตรชีววัฒนะ

Perfect Diamond
Prime Platinum
Value Gold
Junior
ลำดับ
รายการ
Perfect Diamond
1
ส่วนลดค่าห้องพักเมื่อเข้ารักษาแบบผู้ป่วยใน (IPD) ใช้สิทธิ์ได้หลังสมัคร 7 วัน
50%
2
ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
"ผู้ป่วยนอกรับสิทธิ์ทันที"
"ผู้ป่วยในรับสิทธิ์ส่วนลด 7 วัน หลังวันสมัคร"
15%
3
รับชุดตรวจสุขภาพฟรี
1. ชุด PerfectDiamond จำนวน 2 ชุด มูลค่าชุดละ 15,400 บาท
2. ชุด MyHealth 1 ชุด มูลค่า 5,000 บาท
รวมมูลค่า 35,800 บาท*
4
รับส่วนลดสำหรับรายการตรวจเพิ่มเติมจากโปรแกรมตรวจสุขภาพชีววัฒนะภายในวันเดียวกัน
15%*
5
ส่วนลดใช้บริการด้วยเครื่องมือพิเศษจากอัตราปกติ ตามที่โรงพยาบาลกำหนด
4 ครั้ง ครั้งละ 500 บาท มูลค่ารวม 2,000 บาท*
6
ส่วนลดพบแพทย์กรณีผู้ป่วยนอก (OPD)
5 ครั้ง ครั้งละ 250 บาท มูลค่ารวม 1,250 บาท*
7
ส่วนลดห้องพักผู้ป่วยใน (IPD)
4 คืน มูลค่าคืนละ 2,500 บาท มูลค่ารวม 10,000 บาท*
8
ส่วนลดตรวจค้นหามะเร็งด้วยเครื่องช่วยตรวจ PET/CT Scan จากอัตราปกติ
ครั้งที่ 1 ครั้งละ 53,000 บาท
ครั้งที่ 2 ครั้งละ 45,000 บาท
ครั้งที่3 ครั้งละ 40,000 บาท
9
รับบริการเรียกรถพยาบาลฉุกเฉินหรือ Mobile CCU / Mobile ICU (รวมส่วนลดได้ไม่เกิน 1,500 บาท)
6 ครั้ง ครั้งละ 500 บาท มูลค่ารวม 3,000 บาท*
10
รับบริการตรวจสุขภาพฟันและช่องปากฟรีโดยทันตแพทย์
3 ครั้ง ครั้งละ 400 บาท รวมมูลค่า 1,200 บาท*
11
รับบริการทันตกรรม ฟรี 2 รายการในคราวเดียว
1 ครั้ง มูลค่า1,400-1,800 บาท*
12
ส่วนลดค่าบริการทันตกรรม ดังนี้
• ทันตกรรมประดิษฐ์ (ใส่ฟัน/ครอบฟัน), ทันตกรรมตกแต่ง, ทันตกรรมรากเทียม 5%
• ขูดหินปูน และปริทันตวิทยา (รักษาโรคเหงือก), ทันตกรรมเด็ก, หัตถการอุดฟัน, ทันตกรรมบดเคี้ยว, รักษารากฟัน,ค่าบริการทางทันตกรรม 10%
ยกเว้น   จัดฟัน ฟอกสีฟัน รากเทียม และค่าแพทย์
5%-10%
13
ส่วนลดตรวจหัวใจและหลอดเลือด ด้วย 256-slice CT scan ร่วมกับการตรวจหาแคลเซียมที่ผนังหลอดเลือดหัวใจ จากอัตราปกติ **รับบริการได้ที่ BMC**
3 ครั้ง ครั้งละ 6,500 บาท รวมมูลค่า 19,500 บาท*
14
ส่วนลดใช้บริการตรวจสมรรถภาพหัวใจ EST Stress Echo หรือ Dobutamine Stress Echo จากอัตราปกติ **รับบริการได้ที่ BMC**
2 ครั้ง มูลค่าครั้งละ 1,800 บาท มูลค่ารวม 3,600*
15
ส่วนลดใช้บริการตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการวิ่งสายพาน (EST)หรือ Echocardiography จากอัตราปกติ
2 ครั้ง ครั้งละ 1,200 บาท รวมมูลค่า 2,400 บาท *
16
ส่วนลดในการสมัครสมาชิกชีววัฒนะให้กับญาติสายตรง (พ่อ-แม่-ลูก) ตลอดอายุสมาชิก หรือส่วนลดเพื่อการต่ออายุให้ตนเองทุกประเภทบัตร
5%
17
ส่วนลดค่าวัคซีน ยกเว้นวัคซีนพิเศษ จากอัตราปกติ (กรณีรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก)
15%
18
ส่วนลดฉีดวัคซีน ยกเว้นวัคซีนพิเศษจากอัตราปกติ
-
19
ส่วนลดฟอกสีฟันระบบเลเซอร์จากอัตราปกติ
3 ครั้ง ครั้งละ 2,000 บาท มูลค่ารวม 6,000 บาท*
อัตราสมัครสมาชิกใหม่
30,000 บาท
อัตราต่ออายุบัตร
29,500 บาท
อายุบัตร
3 ปี
สอบถามเพิ่มเติม   แผนกลูกค้าสัมพันธ์   โทร: 038-317-333 ต่อ 2175,2406 หรือ 087-860-0007  สนใจรับข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่    คลิ๊กที่นี่