นัดพบแพทย์
กรุณากรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบถ้วน
และอ่านเงื่อนไขการใช้งานด้านล่างให้เข้าใจ

แผนก :   *
แพทย์ที่ต้องการนัดพบ :  
วุฒิการศึกษา สถาบัน
แพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขา อายุรกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การทำงาน สถานที่
นายแพทย์ 4 โรงพยาบาลชัยภูมิ
นายแพทย์ 4 โรงพยาบาลจัตุรัส
นายแพทย์ 4 โรงพยาบาลบําเหน็จณรงค์
แพทย์ประจำบ้าน สาขา อายุรกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
อายุรแพทย์ โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา

ตารางการออกตรวจของแพทย์
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
- - 8.00 - 17.00 8.00 - 17.00 8.00 - 21.00 8.00 - 20.00 7.30 - 17.00

เวลานัด : 08:30:00 น
13:30:00 น
18:30:00 น
วันที่นัดพบ :   *  กรุณานัดล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน

ท่านเคยเป็นคนไข้ของโรงพยาบาลหรือไม่ : เป็นคนไข้ใหม่
เป็นคนไข้เก่า

* กรณีนัดหมายที่แผนกกุมารเวช หรือคลินิกพัฒนาการเด็ก กรุณากรอกชื่อของเด็ก
คำนำหน้า :    *
ชื่อ :   *
นามสกุล :   *
วัน เดือน ปีเกิด :   *

อาการ  :  

เบอร์โทรศัพท์ 1:   *
เบอร์โทรศัพท์ 2:  
อีเมล์ :  
 
เงื่อนไขการใช้งาน  กรุณาอ่าน สำคัญมาก!
ยอมรับเงื่อนไข   ไม่ยอมรับเงื่อนไข