ข้อมูลแพทย์
นายแพทย์มนตรี วิศวกรวิศิษฎ์
วุฒิการศึกษา สถาบัน
แพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขา อายุรกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน สถานที่
นายแพทย์ 4 โรงพยาบาลชัยภูมิ
นายแพทย์ 4 โรงพยาบาลจัตุรัส
นายแพทย์ 4 โรงพยาบาลบําเหน็จณรงค์
แพทย์ประจำบ้าน สาขา อายุรกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
อายุรแพทย์ โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
     
  แผนก : แผนกอายุรกรรม นัดพบแพทย์
     
ตารางการออกตรวจของแพทย์
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
- - 8.00 - 17.00 8.00 - 17.00 8.00 - 21.00 8.00 - 20.00 7.30 - 17.00
ย้อนกลับ