ความประทับใจจากผู้ใช้บริการ
ความประทับใจต่อศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก และคุณหมอ สุชาดา
ชื่อ : คุณพชร วงศ์สำอาง
รายละเอียด :
ความประทับใจต่อศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก และคุณหมอ สุชาดา คือ
1. ความอบอุ่นใจที่เจ้าหน้าที่และคุณหมอสุชาดามีให้
2. ความใส่ใจจากคุณหมอ และเจ้าหน้าที่ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก คุณหมอจะให้กำลังใจว่าต้องสำเร็จ แล้วก็สำเร็จจริงๆ
3. คุณหมอเป็นคนเก่งค่ะ และต้องขอบคุณคุณหมอและเจ้าหน้าที่ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากทุกท่านด้วยค่ะ ที่มำให้ครอบครัวเรามีความสุขมากค่ะ
 
ย้อนกลับ