ข่าวและกิจกรรม โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
logo
  • ซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

    โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาได้นำเจ้าหน้าที่และพนักงานทำการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 31 มกราคม 2561 15.00 น. โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาได้นำเจ้าหน้าที่และพนักงานทำการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย การฝึกซ้อมดังกล่าว เป็นหนึ่งในมาตรการด้านความปลอดภัยที่โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับกฎหมายการบริหารจัดการความปลอดภัย โดยมุ่งเน้นให้พนักงานสามารถเข้าระงับเหตุ รวมถึงสามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้เกิดขึ้น รวมทั้งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนต่าง ๆ ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง

    อ่านเพิ่มเติม →
  • วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

    วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 บริเวณ ชั้น 3 ศูนย์กุมารเวชกรรม และ หอพักผู้ป่วยในแผนกเด็ก ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น.โดยภายในงานมีมาสคอตตัวการ์ตูนมิกกี้เมาส์สุดน่ารัก มามอบของขวัญพร้อมร่วมถ่ายภาพกับน้องๆ เป็นการสร้างสีสันและบรรยากาศความอบอุ่นในวันเด็กปีนี้ ทางโรงพยาบาลพญาไทศรีราชาร่วมสนับสนุนให้น้องๆมีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน แข็งแรง สมดังคำขวัญประจำวันเด็ก 2561 " รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี "

    อ่านเพิ่มเติม →