ข่าวและกิจกรรม โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
logo
 • โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา เข้าร่วมประเพณีสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ สืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2560 ที่บ้านพักนายอำเภอศรีราชา

  18 เมษายน 2560 คุณมณีนาฎ พัฒนกูล ผู้อำนวยการบริหาร และคุณฉวีวรรณ อัตตนาถ ที่ปรึกษางานบริการสังคมโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา เข้าร่วมประเพณีสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ นายวรญาณ บุญณราช นายอำเภอศรีราชา พร้อมด้วย นางอัญชลี บุญณราช ประธานแม่บ้านมหาดไทยอำเภอศรีราชา สืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2560 ที่บ้านพักนายอำเภอศรีราชา เพื่อความเป็นสิริมงคล และแสดงความเคารพในฐานะผู้เป็นพ่อบ้านของชาวอำเภอศรีราชา ที่ปฏิบัติหน้าที่สร้างความเจริญให้แก่อำเภอศรีราชา

  อ่านเพิ่มเติม →
 • โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาจัดพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์

  13 เมษายน 2560 โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาได้จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ประจำปี 2560 เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์สืบสานอนุรักษ์ประเพณีไทยที่ดีงาม นำโดยคณะผู้จัดการ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมรดน้ำขอพรภายในห้องพักผู้ป่วยใน โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา บรรยากาศภายในพิธีเต็มไปด้วยความอบอุ่น ความผูกพัน ระหว่างครอบครัวผู้มาใช้บริการกับโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา สร้างความประทับใจให้กับผู้สูงอาวุโสและผู้เข้าร่วมพิธีเป็นอย่างมาก

  อ่านเพิ่มเติม →
 • โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาได้จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ประจำปี 2560

  10 เมษายน 2560 โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาได้จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ประจำปี 2560 เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์สืบสานอนุรักษ์ประเพณีไทยที่ดีงาม นำโดยนายแพทย์ชาญชัย ลี้สมประสงค์ ผู้อำนวยการแพทย์ คุณมณีนาฎ พัฒนกูล ผู้อำนวยการบริหาร คณะแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพร เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อผู้อาวุโสที่มีอุปการะคุณต่อโรงพยาบาลพญาไทศรีราชาด้วยดีเสมอมา เพื่อเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ไทย ภายหลังพิธีการรดน้ำขอพรทางโรงพยาบาลได้ทำการมอบของขวัญให้แก่คุณวีระ กังวานพาณิชย์ และคุณศิริพร อารีย์ราช ผู้สูงอาวุโสที่เข้าร่วมพิธีรดน้ำ ซึ่งมีวันคล้ายวันเกิดตรงกับวันที่ 10 และ 11 เมษายน โดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น ความผูกพัน ระหว่างครอบครัวผู้มาใช้บริการกับโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา สร้างความประทับใจให้กับผู้สูงอาวุโสและผู้เข้าร่วมพิธีเป็นอย่างมาก

  อ่านเพิ่มเติม →