ข่าวและกิจกรรม โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
logo
 • กิจกรรมขับขี่ปลอดภัยด้วยหัวใจช่วยเหลือสังคม

  25 มิถุนายน 2560 นายแพทย์ธนาคม แมนธนานนท์ และคณะผู้บริหารเล็งเห็นถึงความสำคัญเรื่องความปลอดภัย โดยมีนโยบายรณรงค์ให้พนักงานขับขี่จักรยานยนต์โดยสวมหมวกกันน็อก100% และห่วงใยถึงประชาชนควรจะตระหนักถึงเรื่องนี้ ทางโรงพยาบาลพญาไทศรีราชาสนับสนุนจัดการอบรมในโครงการเรื่องรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยการช่วยเหลือสังคม ดำเนินการร่วมกับอำเภอศรีราชา งานจราจร สภ.ศรีราชา กลุ่มผู้ขับขี่บิ๊กไบค์ไทร์อัมส์ชลบุรี จัดกิจกรรมฝึกอบรมเรื่อง การช่วยลดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน เป็นโครงการนำร่อง(Pilot Project)

  อ่านเพิ่มเติม →
 • ร.พ.พญาไทศรีราชาร่วมยินดี ผกก. สวป. สว.จร. เข้ารับตำแหน่ง

  16 มิถุนายน 2560 นายแพทย์ธนาคม แมนธนานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา ได้มอบหมายให้คุณฉวีวรรณ อัตตนาถ ที่ปรึกษางานสังคม คุณนัยน์ปพร เรืองนวมดี ผู้จัดการแผนกขาย และคุณจีระนันท์ กาหลง ผู้จัดการแผนกประชาสัมพันธ์ ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับ พ.ต.อ. เรืองศักดิ์ บัวแดง เข้ารับตำแหน่งผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรศรีราชา พ.ต.ท. ศิริศักดิ์ วงษ์วิวัฒน์ เข้ารับตำแหน่งสารวัตรป้องกันและปราบปราม และร.ต.อ. วิศวะ เสน่หา เข้ารับตำแหน่งสารวัตรจราจร

  อ่านเพิ่มเติม →
 • โรงพยาบาลพญาไทศรีราชามอบทุนการศึกษา ณ โรงเรียนชลกันยานุกูล

  15 มิถุนายน 2560 นายแพทย์ธนาคม แมนธนานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา มอบหมายให้ คุณฉวีวรรณ อัตตนาถ ที่ปรึกษางานบริการสังคม มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดี ความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวนทั้งสิ้น 6,500 บาท ในงานวันไหว้ครูและมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีฐานะขัดสน แต่มีความประพฤติดี

  อ่านเพิ่มเติม →
 • โรงพยาบาลพญาไทศรีราชามอบทุนการศึกษา ณ วัดราษฎร์นิยมธรรม (วัดนอก)

  8 มิถุนายน 2560 นายแพทย์ธนาคม แมนธนานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไทศรีราชามอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนทุกระดับชั้นในพื้นที่เขตการศึกษาจังหวัดชลบุรีจำนวนทั้งสิ้น 35,000 บาท ในงานวันหลวงพ่อโพธิ์ วัดราษฎร์นิยมธรรม (วัดนอก) อำเภอศรีราชา เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับเยาวชน และเป็นขวัญกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียน

  อ่านเพิ่มเติม →