logo
  • โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาร่วมออกหน่วยปฐมพยาบาลในงานพัทยาไตรกีฬาประจำปี 2558

    เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2558 โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาร่วมออกหน่วยปฐม พยาบาล ในงานพัทยาไตรกีฬาประจำปี 2558 โดยบริการรถ Ambulance พร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาลเตรียมรับการปฐมพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉิน และเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมงาน ประจำจุดสามแยกถนนเทพประสิทธิ์ ตั้งแต่เวลา 05.00-10.00 น. ภายในงานนี้มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันกว่า 1500 คน


Warning: mysql_close(): no MySQL-Link resource supplied in C:\AppServ\www\pytsweb\footer.php on line 260