logo
  • โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาร่วมสนับสนุนรถพยาบาลพร้อมเจ้าหน้าที่ ในการแข่งขันบางแสนมาราธอนประจำปี 2558

    เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2558 โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาร่วมสนับสนุน กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว การแข่งขันบางแสนมาราธอนประจำปี 2558 โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่พยาบาล พร้อมรถพยาบาลเข้าประจำจุดเช็คคะแนนระยะ 21.1 กิโลเมตร เพื่อเตรียมพร้อมดูแลนักวิ่งฮาล์ฟมาราธอนภายในการแข่งขันครั้งนี้ โดยเจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นตั้งแต่ช่วง เวลา 04.00-10.00 น. บริเวณถนนอ่างศิลา อำเภอเมือง ตำบลแสนสุข จังหวัดชลบุรี


Warning: mysql_close(): no MySQL-Link resource supplied in C:\AppServ\www\pytsweb\footer.php on line 260