logo
  • โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาร่วมสนับสนุนวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ (วันนักข่าว)

    5 มีนาคม 2559 นายแพทย์ธนาคม แมนธนานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไทศรีราชามอบหมายให้ คุณฉวีวรรณ อัตตนาถ ที่ปรึกษางานบริการสังคม เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุน "กองทุนส่งเสริมและพัฒนา สมาคมสื่อมวลชนศรีราชา จังหวัดชลบุรี" จำนวน 5000 บาท โดยมี นายเชาวลิตร แสงอุทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นตัวแทนประธานในพิธีรับมอบ เนื่องในวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ (วันนักข่าว) ณ โรงแรม เดอะซิตี้ ศรีราชา


Warning: mysql_close(): no MySQL-Link resource supplied in C:\AppServ\www\pytsweb\footer.php on line 260