logo
  • โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาร่วมแสดงความยินดีครบรอบ15ปีหนังสือพิมพ์ข่าวเด็ด‬

    (9 มิถุนายน 2559) นายแพทย์ธนาคม แมนธนานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา มอบหมายให้คุณจีระนันท์ กาหลง ผู้จัดการแผนกประชาสัมพันธ์ เป็นตัวแทนร่วมแสดงความยินดีกับ คุณเดธาวี ธีวรางกูล (คุณนก) ในงานฉลองครบรอบ 15 ปี หนังสือพิมพ์ข่าวเด็ด ณ โรงเรียนเมืองพัทยา11 (มัธยมสาธิตพัทยา)


Warning: mysql_close(): no MySQL-Link resource supplied in C:\AppServ\www\pytsweb\footer.php on line 260