logo
  • โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาร่วมอวยพรวันเกิดนายกฯ อบจ.ชลบุรี วิทยา คุณปลื้ม

    วันที่ 27 มิถุนายน 2559 นายแพทย์ธนาคม แมนธนานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา  คุณฉวีวรรณ อัตตนาถ ที่ปรึกษางานบริการสังคมพร้อมด้วยคณะ ร่วมอวยพรวันเกิดนายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ครบรอบ 51 ปี ณ  บ้านแสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี


Warning: mysql_close(): no MySQL-Link resource supplied in C:\AppServ\www\pytsweb\footer.php on line 260