logo
  • โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาจัดงานวันพยาบาลแห่งชาติ

    21 ตุลาคม 2559 โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาจัดงานวันพยาบาลแห่งชาติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อเทิดพระเกียรติในฐานะที่พระองค์ท่านทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อวิชาชีพการพยาบาลและเพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลได้ตระหนักและสำนึกในหน้าที่ ด้วยการเข้าฟังธรรมบรรยาย หัวข้อความสุขกับการทำงาน โดยพระอาจารย์กฤช นิมฺมโล สวนธรรมประสานสุข อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ณ ห้องประชุม 4/1 ชั้น 4 โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา


Warning: mysql_close(): no MySQL-Link resource supplied in C:\AppServ\www\pytsweb\footer.php on line 260