logo
  • โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาร่วมสนับสนุนทีเจ้าหน้าที่พยาบาล และรถพยาบาลประจำจุดปฐมพยาบาล งานมหกรรมทางเรือนานาชาติ

    19 พฤศจิกายน 2560 โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาร่วมสนับสนุนทีเจ้าหน้าที่พยาบาล และรถพยาบาลประจำจุดปฐมพยาบาล งานมหกรรมทางเรือนานาชาติ ในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน ณ เมือพัทยา เพื่อดูแลกำลังพลทหารเรือนานาชาติที่เข้าร่วมการสวนสนามทางบก และประชาชนที่เข้าชมการสวนสนาม


Warning: mysql_close(): no MySQL-Link resource supplied in C:\AppServ\www\pytsweb\footer.php on line 260