logo
  • โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาใส่ใจสุขภาพร่วมสนับสนุนกิจกรรม “Bangsaen 42 ประจำปี 2017”

    19 พฤศจิกายน 2560 โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาใส่ใจสุขภาพร่วมสนับสนุนกิจกรรม “Bangsaen 42 ประจำปี 2017” โดยสนับสนุนทีมเจ้าหน้าที่พยาบาลและรถพยาบาลประจำจุด เพื่อปฐมพยาบาลให้แก่นักวิ่งกว่า ที่เข้าร่วมรายการแข่งขันมาราธอน 42 กิโลเมตร ซึ่งจัดขึ้นโดยเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี


Warning: mysql_close(): no MySQL-Link resource supplied in C:\AppServ\www\pytsweb\footer.php on line 260