logo
  • โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จัดกิจกรรมสานสายใยความผูกพันระหว่างคุณแม่และลูก

    โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จัดกิจกรรมสานสายใยความผูกพันระหว่างคุณแม่และลูก โดยได้จัดของขวัญไว้เซอร์ไพรส์คุณแม่ที่มาเฝ้าคุณลูกที่พักรักษาในห้องพักผู้ป่วยใน และคุณแม่ที่มาพักรักษาในห้องพักผู้ป่วยในแล้วมีลูกๆมาคอยดูแล . โดยทางโรงพยาบาลได้เตรียมพวงมาลัยดอกมะลิไว้สำหรับให้คุณลูกบอกรักคุณแม่ และร่วมถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกันในธีม World’s Greatest Mom บรรยากาศในห้องพักผู้ป่วยในเต็มไปด้วยความรัก ความอบอุ่น ความผูกพัน ระหว่างแม่และลูก . ทางโรงพยาบาลพญาไทศรีราชาขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ ให้เราดูแลคุณนะคะ


Warning: mysql_close(): no MySQL-Link resource supplied in C:\AppServ\www\pytsweb\footer.php on line 260