การทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง (Skin Prick Test)การทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง คือ การทดสอบสารก่อภูมิแพ้ที่ผิวหนัง สามารถทำได้ตั้งแต่เด็กเล็ก โดยการใช้อุปกรณ์ปลายแหลมเล็กน้อยสะกิดน้ำยาที่มีสารก่อภูมิแพ้ที่ผิวหนังชั้นนอก บริเวณหลังและแขน และต้องมีการสะกิดน้ำยาอีสตามิน (histamine) ซึ่งจะต้องแพ้ทุกคนโดยขึ้นเป็นตุ่มนูน เรียากว่า Positive control และสะกิดน้ำเกลือ ซึ่งจะต้องไม่ขึ้นตุ่มนูน เรียกว่า Negative control เพื่อให้ทราบว่าแพ้สารก่อภูมิแพ้ชนิดไหนและสามารถหลีกเลี่ยงได้ถูกต้อง ทำให้ควบคุมโรคภูมิแพ้ได้ดีมากขึ้น

SKIN PRICK TEST
- ทดสอบหาสารก่อภูมิแพ้ 9 ชนิด
- ทดสอบหาสารก่อภูมิแพ้ 20 ชนิด
- ทดสอบหาสารก่อภูมิแพ้ 27 ชนิด

ผู้ที่ควรได้รับการทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง
- สงสัยว่ามีอาการภูมิแพ้ทางจมูก เช่น คัดจมูก คันจมูก ขนี้จมูก จาม มีน้ำมูกเป็นๆ หายๆ
- สงสัยว่ามีอาการภูมิแพ้ทางตา เช่น คันตา ขยี้ตา ตาบวมแดงบ่อยๆ
- หอบเหนื่อย ไอเรื้อรัง ต้องพ่นยาขยายหลอดลมบ่อยๆ
- ผื่นผิวหนังอักเสบภูมิแพ้
- สงสัยว่าแพ้อาหาร

วิธีการทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง
1. เช็ดบริเวณผิวหนังที่จะทำการทดสอบภูมิแพ้
2. ใช้ปากกาเขียนตำแหน่งที่จะทำการสะกิดสารก่อภูมแพ้
3. หยดสารก่อภูมิแพ้ที่จะทำการทดสอบในตำแหน่งที่เขียนไว้และใช้อุปกรณ์สะกิดบริเวณที่หยดสารก่อภูมิแพ้
4. ซับน้ำยาสารก่อภูมิแพ้ออก
5. รออ่านผลที่ 15 นาที ถ้าแพ้จะมีตุ่มนูนขึ้นมา

การเตรียมตัวก่อนทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง
- งดยาแก้แพ้ทุกชนิด เช่น zyrtec,loratadine,tefast,aerius,chlorpheniramine,atarax มาก่อนอย่างน้อย 7 วัน
- งดยาที่ทำให้อยากอาหาร ได้แก่ cyproheptadine มาก่อนอย่างน้อย 7 วัน
- งดการทายากลุ่มสเตียรอยด์ (Steroid) บริเวณผิวหนังที่จะทดสอบมาก่อนอย่างน้อย 3 สัปดาห์
- กรณีมีการแพ้รุนแรงแบบอะนาฟัยแลกซิส (anaphylaxis) ให้รอจนกว่าจะหายดีและเว้นระยะเวลาก่อนทำการทดสอบ 4 สัปดาห์
- ไม่ต้องงดยาพ่นทางปาก,ยาพ่นทางจมูก หรือยา montelukast (singulair) มาก่อน ให้ใช่ต่อเนื่องจนถึงวันทำการ

ทดสอบได้ผลข้างเคียง
- คันหรือเจ็บเล็กน้อยบริเวณที่ทำการทดสอบภูมิแพ้
- ส่วนน้อยมาก ประมาณ 1 ใน 1 ล้านครั้ง มีอาการแพ้แบบรุนแรงได้

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :
แผนกกุมารเวชกรรม ชั้น 3
โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
โทร. :038-317-333 ต่อ 2305, 2337
|| ย้อนกลับ ||