โรคมือเท้าปากในเด็ก


โรคมือเท้าปาก Hand Foot Mouth Disease มักเรียกติดปากกันว่าโรค มือ เท้า ปาก เปื่อย สาเหตุเกิดจากการติดเชื้อไวรัสที่ลำไส้หรือ เอนเทอโรไวรัส (Enter virus) ประเทศร้อนชื้นอย่างประเทศไทย พบได้ตลอดทั้งปี แต่ระบาดมากในช่วงที่มีอากาศร้อนชื้น มักพบในกลุ่มเด็กทารกและเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี สามารถติดต่อกันได้ง่าย

โรคมือเท้าปาก สามารถติดต่อกันได้ง่ายๆโดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์แรกของการป่วยสามารถติดต่อได้โดย การสัมผัสโดยตรงกับสารคัดหลั่ง ทั้งจากจมูก ลำคอ และน้ำจากตุ่มใส โดยโรคอาจติดมากับสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ หรือการไอ จามรดกันได้ อุจจาระของผู้ป่วยที่มีเชื้อไวรัสอยู่ โดยช่วงที่แพร่กระจายมากที่สุด คือ ในสัปดาห์แรกที่มีผู้ป่วยมีอาการ และจนแพร่เชื้อได้จนกว่าโรคจะหายไป แต่จะพบเชื้อในอุจจาระของผู้ป่วยได้อีก 6-8 สัปดาห์

อาการของโรคมือเท้าปาก
อาการของโรคมือเท้าปาก มีอาการไม่รุนแรง โดยจะมีระยะฟักตัวประมาณ 3-6 วัน และจะมีอาการเริ่มต้นคือมีไข้ต่ำๆ มีอาการครั่นเนื้อครั่นตัว ประมาณ 1-2 วัน จากนั้นจะเริ่มเจ็บปาก ไม่ยอมทานอาหาร เพราะมีตุ่มแดงที่เหงือกลิ้น กระพุ้งแก้ม โดยตุ่มนี้จะกลายเป็นตุ่มน้ำพองใสๆ รอบแผลจะอักเสบแดงต่อมาจะแตกเป็นแผลหลุมตื้น จากนั้นจะพบตุ่มหรือผื่น (มักไม่คัน) ที่ฝ่ามือ นิ้วมือ ฝ่าเท้า นิ้วเท้า และอาจพบที่ก้น แขน ขา และอวัยวะสืบพันธุ์ด้วยในเด็กทารกจะกระจายทั่วตัวได้ ทั้งนี้อาการจะทุเลาเป็นปกติได้ใน 7-10 วัน โดยทิ้งรอยแผลเป็นให้เห็น

อย่างไรก็ตามอาจแสดงอาการได้ในระบบอื่นๆ เช่น ระบบทางเดินหายใจ มีน้ำมูกใส เจ็บคอ ทางผิวหนัง ทางระบบประสาท เช่น สมอง เยื่อหุ้มสมองหรือเนื้อสมองอักเสบทางระบบทางเดินอาหาร เช่น อาการท้องเสีย ถ่ายเหลวเล็กน้อย ปวดหัว อาเจียนแล้วเราจะมีวิธีป้องกันอย่างไรได้บ้าง

โรคนี้ไม่มียารักษาโรคโดยเฉพาะ แต่จะรักษาตามอาการ เช่น ถ้ามีไข้ให้ยาลดไข้และเช็ดตัวด้วยน้ำธรรมดา นอนพพักมากๆ ถ้ามีอาการปวดก็ใช้ยาทาแก้ปวดที่คุณหมอให้มา

สามารถป้องกันได้โดย
• รักษาความสะอาด อาบน้ำอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง แปรงฟันเช้าเย็น
• ตัดเล็บให้สั้น หมั่นรักษาความสะอาดอยู่เสมอ
• หมั่นล้างมือบ่อย ๆ (ด้วยน้ำและสบู่) โดยเฉพาะหลังการขับถ่าย และก่อนรับประทานอาหาร
• ทำความสะอาดของเล่นเครื่องใช้ของเด็กด้วยการซักล้างแล้วผึ่งแดดให้แห้ง
• ถ้าเป็นเด็กอ่อน อาจต้องป้อนนมให้แทนการดูดจากขวด

** ที่สำคัญต้องแยกผู้ป่วยที่เป็นโรคจากกลุ่มเพื่อนในโรงเรียนสถานเลี้ยงเด็กไม่ให้ทำกิจกรรมกับผู้อื่นเป็นเวลา 1 สัปดาห์ **

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :
แผนกกุมารเวชกรรม ชั้น 3
โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
โทร. :038-317-333 ต่อ 2305, 2337
|| ย้อนกลับ ||