โรคเป็นหนุ่ม-สาวก่อนวัย คืออะไร?

โรคเป็นหนุ่ม-สาวก่อนวัย คือ
โรคเป็นหนุ่ม-สาวก่อนวัย เป็นภาวะที่เด็กผู้ชายหรือเด็กผู้หญิงเริ่มมีพัฒนาการทางเพศก่อนเกณฑ์ปกติ เนื่องจากมีฮอร์โมนเพศจากต่อมเพศออกมาเร็ว และทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายอย่างเด่นชัด เช่น ในเด็กผู้หญิง จะเริ่มมีเต้านมก่อนอายุ 8 ปี หรือเริ่มมีประจำเดือนก่อนอายุ 9 ปี สำหรับเด็กผู้ชายนั้นการเป็นหนุ่มก่อนวัยก็จะเริ่มมีลูกอัณฑะโตขึ้น อวัยวะเพศชายใหญ่ หรือเริ่มมีขนขึ้นก่อนอายุ 9 ปี

ใส่ใจสักนิด.....สังเกตสักหน่อย อาจมีผลต่อสุขภาพ ดังนี้
- ด้านร่างกาย : ฮอร์โมนเพศจะไปกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดในเรื่องของส่วนสูง รูปร่าง และน้ำหนัก เพราะเด็กจะมีการเจริญเติบโตที่รวดเร็ว จึงทำให้ตัวโตขึ้น กล้ามเนื้อใหญ่ขึ้น และกระดูกยาวขึ้น ซึ่งเด็กก็จะสูงกว่าเพื่อนในวัยเดียวกัน แต่จะโตเป็นผู้ใหญ่ที่เตี้ยกว่าปกติ เพราะฮอร์โมนเพศส่งผลให้กระดูกปิดเร็วกว่าเด็กในวัยเดียวกัน ดังนั้นระยะเวลาการเจริญเติบโต จึงสั้นกว่าเด็กปกติ

- ด้านอารมณ์และจิตใจ : อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงจากฮอร์โมนเพศได้บ้างเช่นกัน ในเด็กผู้ชายอาจจะเจ้าอารมณ์หรือก้าวร้าวมากขึ้น ส่วนเด็กผู้หญิงนั้นนอกจากจะหงุดหงิดง่ายกับเรื่องราวเล็กๆน้อยๆแล้ว ยังอาจแสดงออกถึงความรักสวยรักงามมากขึ้นด้วย

รู้จัก รู้เร็ว…ให้การรักษาได้ทันท่วงที
ขั้นแรกควรปรึกษากับแพทย์ผู้ชี่ยวชาญเพื่อตรวจหาสาเหตุ ซึ่งส่วนใหญ่มักจะไม่พบสาเหตุ แต่ถ้าเกิดจากมีเนื้องอกในสมอง ก็จะต้องให้การรักษาที่เหมาะสม ถูกต้อง ซึ่งถ้าทำการตรวจไม่พบสาเหตุ ควรรักษาโดยการใช้ยาฉีดเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศให้อยู่ในระดับปกติ เพื่อชะลอความเป็นหนุ่ม-สาว ทั้งนี้ผลของการรักษานั้นจะเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป เช่น เต้านมอาจค่อยๆมีขนาดเล็กลง หรือ เท่าเดิม ไม่ขยายมากขึ้น ซึ่งควรให้การรักษาต่อเนื่องจนกว่าเด็กจะมีอายุกับพัฒนาการทางร่างกายที่เหมาะสม และเมื่อหยุดใช้ยา เด็กก็จะเริ่มเป็นหนุ่ม-สาว ภายใน 6 – 12 เดือน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :
คลินิกต่อมไร้ท่อ โรคอ้วน และความสูงในเด็ก ชั้น 3
โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
โทร. 090-4567-717
|| ย้อนกลับ ||