► เปิดให้บริการ 8.00-20.00 น. ทุกวัน
►โรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นปัญหาการตายอันดับต้นๆ ของโลก ประมาณ ร้อยละ 29.2%

ศูนย์หัวใจโรงพยาบาลไทศรีราชา ให้บริการตรวจรักษาด้านโรคหัวใจอย่างครบวงจรตลอด 24 ชั่วโมง โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ รักษามาตราฐานการช่วยชีวิต โดยการสวนหัวใจขยายหลอดเลือดด้วยเวลาเฉลี่ย 39 นาที (มาตรฐานการช่วยชีวิตผู้ป่วยหัวใจขาดเลือด มีโอกาสรอดชีวิตเฉลี่ยเวลาที่ 90 นาที) ครบครันด้วยอุปกรณ์และเครื่องมืออันทันสมัย ตลอดจนการดูแลรักษาผู้ป่วยจนเข้าสู่ภาวะปกติ คำแนะนำการปฏิบัติตัว สำหรับผู้ป่วยสวนหัวใจ โปรแกรมตรวจสุขภาพหลอดเลือดและหัวใจ
ถ้ามีอาการต่อไปนี้ควรมาพบแพทย์ โรคที่เกี่ยวข้องกับหัวใจ
 - ใจสั่น  - โรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย
 - เหนื่อยง่าย  - โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
 - หน้ามืด เป็นลมบ่อยๆ  - โรคลิ้นหัวใจรั่ว
 - ใจเต้นเร็วผิดจังหวะ  - โรคหัวใจโต
 - นอนราบแล้วเหนื่อย ต้องลุกขึ้นมาหายใจกลางดึก  - โรคของเยื่อหุ้มหัวใจ
 - แน่นหน้าอก จุกลิ้นปี่ หายใจไม่ออก  - โรคหัวใจเต้นผิดปกติ
 - เหงื่อออกง่าย ตัวเย็น  - โรคหัวใจวาย

โปรแกรมประเมินความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจ
 

โปรแกรมค้นหาความเสี่ยงเฉพาะโรคหัวใจ
คลิกชมรายละเอียด >> โรคหลอดเลือดและหัวใจ
โรคหัวใจอย่าคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัว สามารถคร่าชีวิตได้อย่าเฉียบพลั่น คุณอาจอยู่ในภาวะความเสี่ยงแบบไม่คาดคิด เช่น ความเครียด ละเลยการออกกำลังกาย ความดันสูง น้ำหนักตัวมากเกินไป หรือแม้กระทั่งกรรมพันธุ์ก็ตาม เหล่านี้ล้วนแต่เป็นปัจจัยเสี่ยงทั้งสิ้น อย่าปล่อยให้เป็นเรื่องนิ่งนอนใจ เพราะหัวใจคุณมีแค่ดวงเดียวเท่านั้น

การบริการต่างๆในศูนย์หัวใจ
เพื่อการบริการที่ครบวงจรทางการแพทย์ การบริการด้านต่างๆ จึงต้องครอบคลุมทั้งด้านอายุรกรรม เทคโนโลยี เครื่องมือ และทีมแพทย์
1. คลินิคหัวใจ ให้บริการ ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พร้อมการตรวจวินิจฉัยเบื้องต้น เช่น ภาวะความเสี่ยงด้านโรคหัวใจ

การตรวจวินิจฉัยโรค

• การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ(Electrocardiography : ECG)
• การตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย(Exer- cise Stress Test X)
• การบันทึกคลื่นหัวใจ 24 ชั่วโมง ด้วยเครื่อง Holter
• การทดสอบระดับประสาทอัตโนมัติหัวใจด้วยเตียงปรับระดับ
• การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echocardiography)
– การตรวจทางหลอดอาหารแบบหลายมิติ
– การตรวจก่อนและหลังการออกกำลังกาย
– การตรวจและหลังการกระตุ้นหัวใจ (กรณีผู้ป่วยไม่สามารถออกกำลังได้)

2. ห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด (Cardiac Catheterization Laboratory)
เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย รักษาโรคหัวใจโดยคำนึงถึงเวลาและผู้ป่วยเป็นหลัก อาทิ
• การสวนหัวใจ
• ขยายหลอดเลือดหัวใจโดยลูกโป่งถ่างขยาย (PTCA)
• ขยายลิ้นหัวใจที่ตีบโดยลูกโป่ง
• ขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยขดเลือด
• ฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจ
• ฝังเครื่องเฝ้าดูและกระตุ้นหัวใจอัตโนมัติ (AICD)

ห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ

ห้องควบคุมห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ

3. หออภิบาลผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ ( CCU)
ดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ ทั้งขั้นวิกฤต และในรายที่มีแนวโน้มเรื่องโรคหัวใจ ซึ่งผู้ป่วยต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด ทั้งทีมแพทย์ ทีมพยาบาล เครื่องมืออุปกรณ์ในการเฝ้าระวังผู้ป่วย ซึ่งลูกค้าจะสามารถมั่นใจได้ว่า อยู่ในสายตาแพทย์ตลอด 24 ชั่วโมง อาทิ
• เครื่องเฝ้าดูคลื่นหัวใจแบบไร้สาย
• เครื่องกระตุ้นการเต้นของหัวใจ

4. Coordinate nurse เจ้าหน้าที่ฟื้นฟูหัวใจ
พยาบาลให้คำปรึษาทุกเรื่องหัวใจ ให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวหลังออกจากโรงพยาบาล โทรติดตามผู้ป่วย เพื่อให้ความรู้ในการรักษาตัว การรับประทานอาหาร และการออกกำลังกาย ตลอด 24 ชั่วโมง ที่สายด่วน 080-0120005

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ศูนย์หัวใจ
อาคาร A ชั้น 1 โทร. 038-317-333 ต่อ 4135 , 4136
หรือ 080-0120005
||หน้าหลัก ||ค้นห้า/นัดแพทย์ ||บริการทางการแพทย์ ||ความรู้ทางการแพทย์ ||โปรโมชั่น ||