สมัครงาน โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
logo


ตำแหน่งงานว่าง

วุฒิการศึกษา

จำนวน

พยาบาลวิชาชีพ (Coder)

ปริญญาตรี (หญิง)

3 อัตรา

พยาบาลวิชาชีพ (OPD , IPD)

ปริญญาตรี

25 อัตรา

พยาบาลวิชาชีพ (วิสัญญี)

ปริญญาตรี

1 อัตรา

พยาบาลวิชาชีพ (Risk Management)

ปริญญาตรี

1 อัตรา

นักรังสีเทคนิค(ด่วน!!!)

ปริญญาตรี

5 อัตรา

นักรังสีเทคนิค((Part time))

ปริญญาตรี

6 อัตรา

นักเทคนิคการแพทย์

ปริญญาตรี

7 อัตรา

นักเทคนิคการแพทย์(Part time)

ปริญญาตรี

5 อัตรา

ผู้ช่วยพยาบาล

ผู้ช่วยพยาบาล PN

5 อัตรา

พนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย

ม.6 (การดูแลเด็กเล็กและการดูแลสูงอายุ PA)

5 อัตรา

พนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย (Part time) (ด่วน!!!!) ออกหน่วย Mobile

ม.6 (การดูแลเด็กเล็กและการดูแลสูงอายุ PA)

20 อัตรา

ช่างไฟฟ้า

ปวส. (ไฟฟ้า , อิเล็กทรอนิกส์ , ก่อสร้าง)

4 อัตรา

ช่างซ่อมบำรุง ปวส.

2 อัตรา

หัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัย ปริญญาตรี

1 อัตรา

เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนผู้ป่วยใน ปริญญาตรี

1 อัตรา

เจ้าหน้าที่สิทธิประโยชน์ ปริญญาตรี

1 อัตรา

เจ้าหน้าที่การเงิน ปริญญาตรี

3 อัตรา

เจ้าหน้าที่บริหารคลังสินค้า (ยา) ปริญญาตรี

2 อัตรา

เจ้าหน้าที่ประจำสำนัก (ฝ่ายบริหาร ,ฝ่ายการแพทย์) ปริญญาตรี

2 อัตรา

Update วันที่ 14 มกราคม 2564

วิธีการสมัคร
1. เดินเข้ามาสมัครด้วยตัวเองที่ แผนกบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา โทร. 038-317-333 ต่อ 3460
***กรุณาเตรียมหลักฐานมาด้วยทุกครั้ง
+ สำเนาบัตรประชาชน 3 ใบ
+ สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ใบ
+ ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) 2 ใบ
+ ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร 1 ใบ
+ ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 1 ใบ
+ หนังสือรับรองการจบ หรือ ประกาศนียบัตรวุฒิการศึกษา 2 ใบ
+ ใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) 3 ใบ
+ หนังสือรับรองการฝึกงาน / ทำงาน (ถ้ามี) 1 ใบ
+ ประกาศนียบัตรการอบรมต่างๆ (ถ้ามี) 1 ใบ
+ รูปถ่าย 3 รูป
 
2. ส่งเอกสารสมัครงาน หรือ Resume พร้อมแนบรูปถ่าย ส่งมาที่ อีเมล์ : payu_chu@phyathai.com
3.ลักษณะของรูปถ่ายที่เหมาะสม
•  รูปถ่ายหน้าตรง ในลักษณะรูปติดบัตร อมยิ้มได้เล็กน้อย
•  เสื้อสูท หรือ เสื้อสุภาพ
•  หากเป็นนักศึกษาจบใหม่ให้ใส่ชุดครุย
•  รูปที่เหมือนตัวจริงมากที่สุด ไม่จำเป็นต้องรีทัชจนไม่เหลือเค้าความจริง
ตัวอย่างรูปถ่าย

 

ที่มา : http://th.jobsdb.com/TH/EN/Resources/JobSeekerArticle/badphoto?ID=6356
 • โปรโมชั่นประจำเดือน

 • ค้นหาแพทย์

  เลือกแผนก :
   
  ค้นหารายชื่อแพทย์ :

 • นัดพบแพทย์

  การนัดหมายผ่านทางเว็บไซต์นี้เป็นเพียงการแจ้งความจำนงการนัดหมาย ล่วงหน้าเท่านั้น โดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล จะติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมและทำการยืนยันการนัดหมายอีกครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม