สมัครงาน โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
logo


ตำแหน่งงานว่าง

วุฒิการศึกษา

จำนวน

เจ้าหน้าที่การเงิน

ปริญญาตรี (หญิง)                                 
**(ขึ้นเวรได้ / สะดวกเงินประกันและคนค้ำ)

4 อัตรา

พยาบาลวิชาชีพ (UR NURSE)           
**ยินดีรับพยาบาลจบใหม่

ปริญญาตรี (หญิง)

2 อัตรา

พยาบาลวิชาชีพ IPD    

ปริญญาตรี (หญิง)

7 อัตรา

พยาบาลวิชาชีพ OPD

ปริญญาตรี (หญิง)

6 อัตรา

พยาบาลวิชาชีพ
(แผนกรักษามีบุตรยาก)

ปริญญาตรี (หญิง)

3 อัตรา

พยาบาลวิชาชีพ (หน่วยวิกฤต)

ปริญญาตรี (หญิง)

3 อัตรา

พยาบาลวิชาชีพ (ห้องคลอด)

ปริญญาตรี (หญิง)

2 อัตรา

เภสัชกร 

ปริญญาตรี

3 อัตรา

นักเทคนิคการแพทย์
(แผนกวิจัย)

ปริญญาตรี

2 อัตรา

นักเทคนิคการแพทย์
(Estimator Service)

ปริญญาตรี

5 อัตรา

นักรังสีเทคนิค (ด่วน!!!)

ปริญญาตรี

3 อัตรา

พนักงานผู้ช่วยรังสี

PA

3 อัตรา

นักเวชศาสตร์สื่อความหมาย

ปริญญาตรี (part-time)

1 อัตรา

พนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย OPD

PA (หญิง)

14 อัตรา

ผู้ช่วยพยาบาล IPD

PN (หญิง)

8 อัตรา

ผู้ช่วยพยาบาล (หน่วยวิกฤต)

PN (หญิง)

7 อัตรา

พนักงานผู้ช่วยเภสัชกร

PA

4 อัตรา

พนักงานผู้ช่วยกายภาพ

PA

2 อัตรา

พนักงานรับ-ส่ง (เปล) (ด่วน!!!)

ปวช./ม.6 (ชาย)

4 อัตรา

พนักงานขับรถ (มีใบขับขี่รถยนต์)

ม.3/ปวช./ม.6 (ชาย)

1 อัตรา

พนักงานขับรถ                                
(มีใบขับขี่รถยนต์   ประเภท 2) ด่วน          
**สามารถขับรถบัสได้

ม.3/ปวช./ม.6 (ชาย)

1อัตรา

ช่างไฟฟ้า (ด่วน)

ปวส.(ชาย)

1 อัตรา

ผู้ช่วยแม่ครัว

ต่ำกว่า ปวช./ม.6

1 อัตรา

พนักงานล้างจาน

ต่ำกว่า ปวช./ม.6

1 อัตรา

เจ้าหน้าที่การตลาดลูกค้าคู่สัญญา

ปริญญาตรี

2 อัตรา

ล่ามจีน (ด่วน!!!!!!)

ปริญญาตรี
**คุณสมบัติ ชาวจีน หรือ คนไทย (สาขา ภาษาจีน)

1 อัตรา

ช่างเครื่องมือแพทย์

ปวส.(ชาย)
สาขา ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
สาขา อิเล็คทรอนิคอุตสาหกรรม

1 อัตรา

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล(ด่วน)

ป.ตรี (ชาย / หญิง) สาขา บริหารทรัพยากรบุคคล
**มีประสบการณ์งาน  Training  
(จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

1 อัตรา

อัพเดทวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562

วิธีการสมัคร
1. เดินเข้ามาสมัครด้วยตัวเองที่ แผนกบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา โทร. 038-317-333 ต่อ 3403
***กรุณาเตรียมหลักฐานมาด้วยทุกครั้ง
+ สำเนาบัตรประชาชน 3 ใบ
+ สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ใบ
+ ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) 2 ใบ
+ ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร 1 ใบ
+ ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 1 ใบ
+ หนังสือรับรองการจบ หรือ ประกาศนียบัตรวุฒิการศึกษา 2 ใบ
+ ใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) 3 ใบ
+ หนังสือรับรองการฝึกงาน / ทำงาน (ถ้ามี) 1 ใบ
+ ประกาศนียบัตรการอบรมต่างๆ (ถ้ามี) 1 ใบ
+ รูปถ่าย 3 รูป
 
2. ส่งเอกสารสมัครงาน หรือ Resume พร้อมแนบรูปถ่าย ส่งมาที่ อีเมล์ : pytswebinfo@phyathai.com
3.ลักษณะของรูปถ่ายที่เหมาะสม
•  รูปถ่ายหน้าตรง ในลักษณะรูปติดบัตร อมยิ้มได้เล็กน้อย
•  เสื้อสูท หรือ เสื้อสุภาพ
•  หากเป็นนักศึกษาจบใหม่ให้ใส่ชุดครุย
•  รูปที่เหมือนตัวจริงมากที่สุด ไม่จำเป็นต้องรีทัชจนไม่เหลือเค้าความจริง
ตัวอย่างรูปถ่าย

 

ที่มา : http://th.jobsdb.com/TH/EN/Resources/JobSeekerArticle/badphoto?ID=6356

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : แผนกบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา โทรศัพท์ : 038-317-333 ต่อ 3403

 • โปรโมชั่นประจำเดือน

 • ค้นหาแพทย์

  เลือกแผนก :
   
  ค้นหารายชื่อแพทย์ :

 • นัดพบแพทย์

  การนัดหมายผ่านทางเว็บไซต์นี้เป็นเพียงการแจ้งความจำนงการนัดหมาย ล่วงหน้าเท่านั้น โดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล จะติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมและทำการยืนยันการนัดหมายอีกครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม