logo
►เปิดให้บริการ 7.30-20.00 น. ทุกวัน ฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
แผนกรังสีวินิจฉัย (Diagnostic Imagine Department)
โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา ได้ติดตั้งอุปกรณ์การตรวจภาพทางรังสีที่ทันสมัย เพื่อช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยความผิดปกติต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว ได้มาตรฐาน การบริการของแผนก รังสีวิทยา
 


1. เอกซเรย์ทั่วไป (General x-ray) เช่นการตรวจ เอกซเรย์ ปอด (Chest x-ray), แขน, ขา, และกระดูกส่วนต่างๆของร่างกาย
2. เอกซเรย์พิเศษ (Special x-ray) เช่น การตรวจเอกซเรย์กระเพาะอาหารด้วยการกลืนแป้ง, การตรวจเอกซเรย์ลำไส้ใหญ่ด้วย การสวนแป้ง, การตรวจระบบขับถ่ายปัสสาวะด้วยการฉีดสารทึบรังสี , การฉีดสีดูท่อนำไข่ในสตรีผู้มีบุตรยาก เป็นต้น
3. เอกซเรย์ คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (CT.Scan) เป็นการตรวจหาความผิดปกติของอวัยวะต่างๆ ด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แสดงภาพแบบ 3 มิติ สามารถจับภาพอวัยวะขณะที่เคลื่อนไหว ได้ เช่น หลอดเลือด ลำไส้ หรือภาพ เอกซเรย์สมอง , ทรวงอก , ตับ และอวัยวะอื่น ๆเป็นต้น
4. อัลตร้าซาวด์ (Ultrasound) เป็นการตรวจหาความผิดปกติของอวัยวะต่างๆ ด้วย เครื่อง อัลตร้าซาวด์ (Ultrasound) เช่น ตับ,ถุงน้ำดี, กระเพาะปัสสาวะ เป็นต้น
5. เอกซเรย์เต้านม (Mammogram) เป็นการตรวจเอกซเรย์เต้านม ด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมโดยเฉพาะ เพื่อหาความผิดปกติของเต้านม , ตำแหน่งของก้อนเนื้องอก และพยาธิสภาพอื่นๆ สามารถมองเห็นก้อนเล็กกว่า 1 เซนติเมตร ซึ่งโรงพยาบาลได้จัดแพทย์และบุคลากรผู้หญิงไว้ให้บริการในการตรวจ
6. การตรวจหัวใจด้วยคลื่นอัลตร้าซาวด์ ความถี่สูง (Echocardiogram) เป็นการตรวจหาความผิดปกติของหัวใจ ,ลิ้นหัวใจ ด้วยคลื่นความถี่สูง
7. การตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูก (Bone Densitometer ) เพื่อตรวจหาภาวะกระดูกพรุน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :
ศูนย์รังสีวินิจฉัย
อาคาร A ชั้น 1 โทร. 038-317-333 ต่อ 2145 , 2146
หรือ 090-4567767

 • โปรโมชั่นประจำเดือน

 • ค้นหาแพทย์

  เลือกแผนก :
   
  ค้นหารายชื่อแพทย์ :

 • นัดพบแพทย์

  การนัดหมายผ่านทางเว็บไซต์นี้เป็นเพียงการแจ้งความจำนงการนัดหมาย ล่วงหน้าเท่านั้น โดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล จะติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมและทำการยืนยันการนัดหมายอีกครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม