ผ่าฟันคุด ไม่เจ็บไม่น่ากลัวอย่างที่คิด
logo
 ผ่าฟันคุด ไม่เจ็บไม่น่ากลัวอย่างที่คิด โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
ความรู้ :
ผ่าฟันคุด ไม่เจ็บไม่น่ากลัวอย่างที่คิด

ฟันคุด หมายถึง ฟันที่สามารถขึ้นมาทางช่องปากได้ตามปกติหรืออาจจะไม่ขึ้นมาเลยหรือขึ้นมานิดหน่อย ไม่เต็มซี่เนื่องจากมีฟันซี่อื่นมาขวางไว้ มักพบในฟันกรามด้านซี่ที่สาม (ซี่ในสุด)

ในด้านการรักษา ในกรณีที่ฟันขึ้นไม่ได้ ขึ้นได้ไม่เต็มซี่ หรือ ขึ้นได้เต็มซี่แต่ไม่สามารถทำความสะอาดได้ แนะนำให้ถอนออก แม้ว่าจะไม่มีอาการเจ็บปวดการถอนออก บางครั้งมีความจำเป็นที่จะต้องผ่าตัดเหงือกร่วมกับการกรอกกระดูกบ้าง อย่างที่เราเคยได้ยินกันว่า ผ่าฟันคุด


สำหรับบางรายที่จำเป็นต้องผ่าฟันคุดในฟันกรามล่างซี่ที่สาม อาจจำเป็นต้องถอนฟันกรามบนซี่ในสุดไปด้วย (ถ้ามี) เพราะฟันซี่นี้ไม่มีฟันคู่สบเนื่องจากถูกถอนออกไปแล้ว บางครั้งอาจจะเป็นโทษอีกด้วย เพราะอาจจะกัดลงมาโดนเหงือกด้านล่างทำให้เป็นแผลเรื้อรัง

ในผู้ป่วยบางราย ฟันคุดที่ขึ้นมาเอียงๆ อาจจะไปดันฟันที่ขวางอยู่ข้างหน้าทำให้ฟันข้างหน้าได้รับความเสียหายไปด้วย คราวนี้จากการที่ต้องถอนแค่ 1 ซี่ก็อาจจะเป็นมากกว่า 1 ซี่ก็ได้ นอกจากนี้ในกรณีที่ฟันคุดที่ฝังอยู่ในขากรรไกรทั้งซี่เลยอาจจะมีการแปรสภาพตัวเองไปเป็นถุงน้ำ ซึ่งจะไปทำลายส่วนของกระดูกขากรรไกรได้อีกด้วย

สำหรับผลที่เกิดขึ้นหลังจากผ่าฟันคุด ที่พบบ่อยๆ คือ แก้มบวม, เจ็บแผล เหล่านี้เป็นปฏิกิริยาตอบโต้จากร่างกายเรา มิได้เป็นสิ่งผิดปกติแต่อย่างใด แต่ก็ควรรับประทานยาที่ทันตแพทย์ให้มาให้ครบ ยาแก้อักเสบต้องรับประทานให้หมด ยาแก้ปวดทานเมื่อปวด เพื่อป้องกันผลแทรกซ้อนอื่นที่อาจเกิดขึ้นได้


การถอนฟันคุดไม่น่ากลัวอย่างที่คิด
คนส่วนใหญ่กลัวการถอนฟันอยู่แล้ว โดยเฉพาะเมื่อต้องถอนฟันคุดซึ่งจริงๆ แล้วไม่น่ากลัวและไม่จำเป็นจะต้องนอนพักที่โรงพยาบาลหลังการผ่าตัดเมื่อรักษาเสร็จแล้วสามารถกลับบ้านได้ทันที

หลังการ x-ray ทันตแพทย์จะใช้ยาชาเฉพาะที่เพื่อไม่ให้มีความเจ็บปวดจากนั้นจึงเปิดเหงือกให้เห็นฟันที่คุดอยู่ และอาจจำเป็นต้องกรอกกระดูกที่อยู่เหนือฟันซี่นั้นออก เพื่อให้สามารถเอาฟันออกได้ จากนั้นจึงทำความสะอาดแผล แล้วเย็บแผลไว้ด้วยเส้นไหมไม่ละลายเอง จึงต้องมาหาทันตแพทย์ตัดไหมหลังถอนฟันคุดไป 7 – 10 วัน โดยส่วนใหญ่กลัวจะใช้เวลาในการถอนฟันคุด 1 ซี่ไม่เกิน 1 ชั่วโมง ดังนั้น ถ้าพบว่ามีฟันคุด ควรมาพบทันตแพทย์เพื่อรับคำแนะนำและรักษา แม้กระทั่งฟันคู่สบของฟันคุดนั้น ถึงแม้ว่าไม่ได้เป็นฟันคุดก็ควรถอนออกด้วย เพราะเมื่อถอนฟันคุดออกแล้วฟันซี่นั้นก็ไม่มีประโยชน์ เพราะไม่มีฟันคู่สบ ทำความสะอาดก็ยากและเมื่อทิ้งไว้นานๆ อาจจะยื่นยาวมากัดกระแทกเหงือกตรงข้ามได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์ทันตกรรม ชั้น 3 โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา

โทร : 038-317-333 ต่อ 2334, 2335, 2336 หรือ 088-5000-203


ข้อมูลแพทย์

ทันตแพทย์หญิงเกษกมล แสงวิจิตร

ทันตแพทย์อภิชาต วีรวัฒนาธิกุล

ทันตแพทย์หญิงปวีณวรรณ สุวรรณเกต

ทันตแพทย์หญิงอภิญญา พฤกษ์แสงสุภร

ทันตแพทย์หญิงวิลาสินี ยศโชติ
ย้อนกลับ