ทำคลอดโดยสูติแพทย์
logo
 ทำคลอดโดยสูติแพทย์ โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
ทำคลอดโดยสูติแพทย์
ทำคลอดโดยสูติแพทย์
แพทย์หญิงพลอยทิพย์ สิริอาภรณ์
แผนก : ศูนย์สูติ-นรีเวช
นัดพบแพทย์
แพทย์หญิงจุฑาทิพย์ สินยอดเยี่ยม
แผนก : ศูนย์สูติ-นรีเวช
นัดพบแพทย์
นายแพทย์วันชัย แจ่มวุฒิปรีชา
แผนก : ศูนย์สูติ-นรีเวช
นัดพบแพทย์
นายแพทย์ชาญชัย สุมนวงศ์
แผนก : ศูนย์สูติ-นรีเวช
นัดพบแพทย์
นายแพทย์ชาญชัย ไชยเลิศ
แผนก : ศูนย์สูติ-นรีเวช
นัดพบแพทย์
 
การคลอดได้ชื่อว่าเป็นความเจ็บปวดมากที่สุดเท่าที่มนุษย์เพศหญิงจะประสบในช่วงชีวิตของคนๆนั้น" แต่ด้วยความก้าวหน้าทางวิทยาการทางการแพทย์ในปัจจุบัน ทำให้ความทุกข์ทรมานจากการเจ็บครรภ์นี้สามารถทุเลาลงได้

วิธีที่สามารถลดความเจ็บปวดได้ โดยไม่มีฤทธิ์ง่วงซึม ไม่กดการหายใจ ไม่มีผลต่อทารกในครรภ์ลดความเจ็บปวดได้รวดเร็ว โดยมารดาต้องไม่มีข้อห้ามในการฉีดยาเฉพาะที่ โดยการBlock หลัง หรือ การฉีดยาชาเข้าไขสันหลัง

ข้อห้ามในการ Block หลัง
• มีการติดเชื้อของผิวหนังบริเวณที่จะทำการBlock หลัง
• มีภาวะเลือดออกแล้วหยุดยาก หรือ กินยาต้านทานการแข็งตัวของเลือด เช่น Aspirin , Coumadinเป็นต้น
• มีความผิดปกติของกระดูกสันหลังบริเวณเอว
• มีภาวะพร่องน้ำ ความดันต่ำ โรคของลิ้นหัวใจบางประเภท

นอกเหนือจากข้างต้นแล้ว สามารถทำการให้ยาชาเฉพาะที่บริเวณช่องกระดูกสันหลัง เพื่อการลดความเจ็บปวดจากการคลอดได้

ขั้นตอนและวิธีการในการฉีดยาชาเข้าไขสันหลัง
ผู้ป่วยจะได้รับการเปิดเส้นเพื่อให้สารน้ำ เพื่อป้องกันภาวะความดันโลหิตต่ำหลังการฉีดยาชาซึ่งต้องได้รับการวัดสัญญาณชีพ ได้แก่ ความดันโลหิต อัตราการเต้นของหัวใจและความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด ผู้ป่วยจะถูกจัดให้นอนในท่าตะแคงงอตัวงอเข่า วิสัญญีแพทย์จะเตรียมบริเวณที่จะฉีดยาโดยการทายาฆ่าเชื้อ ฉีดยาชาเฉพาะที่ก่อนที่จะสอดเข็มเข้าไปในช่องกระดูกสันหลังที่เรียกว่า เอปิดูรัล (Epidural) หลังจากนั้นจะใส่ยาชาเฉพาะที่เข้าไปในช่องนี้ ประมาณ 10-20 นาที ผู้ป่วยจะรู้สึกเหมือนเป็นเหน็บชาบริเวณท้องและต้นขา ซึ่งเป็นบริเวณที่มีความรู้สึกเจ็บปวดในตอนแรก ความเจ็บปวดจะทุเลาลงจนบางคน จะไม่รู้สึกเจ็บปวดเลย อาจเพียงรู้สึกเหมือนท้องแข็ง เวลามดลูกบีบตัวแต่จะไม่เจ็บปวด

จริงหรือไม่ การระงับความเจ็บปวดจากการผ่าตัดด้วยการ Block หลังทำให้เกิดอาการปวดหลัง
อาการปวดหลังจากการฉีดยาชา อาจพบได้แต่ไม่พบทุกรายและเป็นเพียงชั่วคราวเท่านั้นประมาณ 1-2 วัน อาการจะไม่เรื้อรังอย่างที่คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดว่า การฉีดยาชาเข้าช่องกระดูกสันหลังจะทำให้ปวดหลังเรื้อรัง ซึ่งจริงๆแล้วคนที่ปวดหลังเรื้อรัง อาจไม่เคยฉีดยาด้วยวิธีนี้เลยก็ได้ และคนที่เคยฉีดยาชาที่ช่องกระดูกสันหลังก็ไม่ใช่ทุกคนที่มีอาการปวดหลัง อาการนี้สามารถรักษาได้ด้วยการทานยาแก้ปวด อาการก็จะทุเลาและหายไปเองได้

ลำดับ
PACKAGE

ราคา (บาท)

นอนพักที่โรงพยาบาล
1
คลอดธรรมชาติ
53,900
3 วัน 2 คืน
2
ผ่าตัดคลอด
60,900
4 วัน 3 คืน
3
ผ่าตัดคลอด + ทำหมัน
65,900
4 วัน 3 คืน
3
ผ่าตัดคลอดแฝด
75,900
4 วัน 3 คืน

ข้อมูลแพทย์ศูนย์สูติ-นรีเวช

นายแพทย์วันชัย แจ่มวุฒิปรีชา

นายแพทย์ชาญชัย ไชยเลิศ

นายแพทย์ชาญชัย สุมนวงศ์

แพทย์หญิงจุฑาทิพย์ สินยอดเยี่ยม

นายแพทย์ไชยพร วราธนสิน

แพทย์หญิงปิยนันท์ ตั้งเวนิชเจริญสุข

แพทย์หญิงพลอยทิพย์ สิริอาภรณ์
ย้อนกลับ