การทำฟันเด็กภายใต้การดมยาสลบ
logo
 การทำฟันเด็กภายใต้การดมยาสลบ โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
ความรู้ :
การทำฟันเด็กภายใต้การดมยาสลบ
ศูนย์ทันตกรรมโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา เพิ่มทางเลือกใหม่ให้กับการทำฟันใน เด็กเล็ก ด้วยการทำฟันภายใต้การดมยา โดยทันตแพทย์สำหรับเด็กที่เชี่ยวชาญในการรักษา และผู้ช่วยทันตแพทย์ที่ได้รับการฝึกอบรมในเรื่องการช่วยเหลือทางทันตกรรมสำหรับเด็กโดยเฉพาะ

เพราะเด็กไม่ใช่ผู้ใหญ่ตัวเล็ก
เนื่องจากเด็กเล็กอยู่ในวัยที่ไม่ให้ความร่วมมือ มีข้อจำกัดในการสื่อสารและการเรียนรู้ การทำฟันภายใต้การดมยาสลบช่วยทำให้เด็กไม่ต้องรับรู้ถึงกระบวนทำฟันที่เด็กนั้นกลัวความเจ็บปวด การดมยานั้นสามาถาทำฟันเสร็จทั้งปากในครั้งเดียว ซึ่งส่งผลดีต่อสภาพจิตใจเด็ก มากกว่าการทำฟันปกติ ที่ต้องใช้เวลานานและต้องทำฟันหลายครั้งจึงจะเสร็จ

ร่างกายที่พร้อมในการดมยา
อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะรักษาด้วยวิธีใดหมอผู้รักษาย่อมระวังไม่ให้ความเสี่ยงเกิดขึ้น หรือเกิดน้อยที่สุดการดมยาสลบนั้น แพทย์ต้องตรวจร่างกายและประเมินว่าเด็กมีร่างกายที่พร้อมและสามารถดมยาได้ ขณะเดียวกัน ผู้ปกครองก็ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด เช่น ต้องให้เด็กงดอาหารรวมถึงนมก่อนการดมยา

ข้อดีของการดมยาสลบ คืออะไร?
• ทันตแพทย์สามารถทำฟันให้เด็กได้มีคุณภาพมากขึ้น เพราะไม่ต้องระวังและรีบทำเนื่องจากเด็กดิ้นไม่ยอมรับการรักษา
• เด็กสบายในการทำฟัน เพราะไม่ต้องมีภาวะความกลัวในจิตใจ
• ผู้ปกครองไม่ต้องเสียเวลา เพราะการทำฟันภายใต้การดมยาสลบ จะใช้เวลาการรักษาเพียงครั้งเดียว


ข้อมูลแพทย์

ทันตแพทย์หญิงเกษกมล แสงวิจิตร

ทันตแพทย์จักรพันธ์ ทองมาลี

ทันตแพทย์หญิงกติยา ศรีระดา

ทันตแพทย์หญิงลักษม์สิรี เลาหะนันท์

ทันตแพทย์หญิงจินต์จุฑา รัตนบุรี
ย้อนกลับ