เมื่อต้องรักษาคลองรากฟัน
logo
 เมื่อต้องรักษาคลองรากฟัน โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
ความรู้ :
เมื่อต้องรักษาคลองรากฟัน
หลายท่านยังไม่คุ้นเคยกับคำว่า “ทันตกรรมหัตถการ” ทันตแพทย์ที่ศักษาทางด้านนี้ จะทำการรักษารอยโรคของฟัน ทันตวัสดุและเทคโนโลยีที่ใช้ในการบูรณะฟัน การวินิจฉัย การวางแผนการรักษา การรักษาคลองรากฟัน และการประเมินติดตามผลการรักษาทั้งทางด้านทันตกรรมหัตถการและการรักษาคลองรากฟัน

ถ้าท่านมีฟันที่ทัตแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าจะต้องรักษารากฟัน ควรทราบว่า การรักษารากฟันทำอย่างไรและมีขั้นตอนอย่างไร ท่านจะต้องไปพบทันตแพทย์ทั้งหมดกี่ครั้ง การรักษาคลองรากฟันจึงจะเสร็จสมบูรณ์และเมื่อเสร็จแล้วท่านจะต้องบูรณะตัวฟันต่อไปอย่างไร และควรคุยถึงค่าใช้จ่ายและเวลาในการรักษาทั้งหมดด้วย เพื่อท่านจะได้นำมาพิจารณาว่า จะเก็บซี่นั้นไว้หรือไม่ ข้อมูลเหล่านี้ท่านสอบถามได้จากทันตแพทย์ที่ดูแลท่านได้ การรักษาเพียงครึ่งๆกลางๆนอกจากจะทำให้ต้องเสียฟันไปแล้ว ท่านยังต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายโดยเปล่าประโยชน์

อย่าลืมว่า...
การเริ่มต้นดูแลสุขภาพฟันอย่างถูกวิธี นับเป็นการป้องกันปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการรักษาปัญหาสุขภาพของช่องปากและฟันในระยะยาว


ข้อมูลแพทย์

ทันตแพทย์หญิงธันยธร อรัณยะปาล

ทันตแพทย์หญิงลักษม์สิรี เลาหะนันท์

ทันตแพทย์หญิงวิลาสินี ยศโชติ

ทันตแพทย์หญิงปวีณวรรณ สุวรรณเกต

ทันตแพทย์หญิงจินต์จุฑา รัตนบุรี
ย้อนกลับ