ฟันปลอม(ทันตกรรมประดิษฐ์)
logo
 ฟันปลอม(ทันตกรรมประดิษฐ์) โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
ความรู้ :
ฟันปลอม(ทันตกรรมประดิษฐ์)

ทันตกรรมประดิษฐ์
เป็นการรักษาทางทันตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใส่ฟันปลอม ทดแทนฟันที่สูญเสียไป เพื่อคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพในการทำหน้าที่บดเคี้ยวอาหาร หรือในแง่ของความสวยงาม

ฟันปลอมถอดได้
เป็นวิธีหนึ่งในการทดแทนฟันที่สูญเสียไป ผู้ป่วยสามารถถอดฟันปลอมชนิดนี้ออกมาทำความสะอาดได้

ข้อดีของฟันปลอมถอดได้
• สามารถทดแทนฟันได้หลายซี่ในชิ้นเดียวกัน
• ระยะเวลาในการรักษาเร็ว
• ค่าใช้จ่ายไม่สูงมาก

ข้อเสียของฟันปลอมถอดได้
• มีความหนาและใหญ่ของฐานฟันปลอม ทำให้ผู้ป่วยรำคาญในขณะใส่
• ผู้ป่วยต้องคอยถอดออกมาทำความสะอาด และถอดออกในเวลานอนเพื่อพักเนื้อเยื่อที่ถูกกดทับ ไม่ให้เกิดการอักเสบของเนื้อเยื่อ
• เมื่อผู้ป่วยใส่ฟันปลอมถอดได้ไประยะหนึ่ง จะมีการละลายตัวของกระดูกขากรรไกร ทำให้เกิดการหลวมของฟันปลอม ต้องมีการทำฟันปลอมชิ้นใหม่

ฟันปลอมติดแน่น
ได้แก่ ครอบฟัน สะพานฟัน ซึ่งฟันปลอมชนิดนี้จะดูใกล้เคียงฟันธรรมชาติมาก เพราะฟันปลอมมีขนาดเท่ากับฟันซี่ที่ใส่ ไม่มีโครงฟันปลอม

ข้อดีของฟันปลอมติดแน่น
• มีความใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติ ไม่มีโครงฟันปลอมพาดผ่านเนื้อเยื่อในช่องปาก ผู้ป่วยไม่ต้องถอดออกมาทำความสะอาด

ข้อเสียของฟันปลอมติดแน่น
• ต้องมีการกรอฟันธรรมชาติข้างเคียงที่ติดกับช่องว่าง เพื่อรองรับฟันปลอม ทำให้สูญเสียเนื้อฟันธรรมชาติที่ดีๆไป
• ในกรณีที่ทำเป็นสะพานฟัน ก็ยังมีการละลายตัวของกระดูกขากรรไกรในบริเวณที่เป็นช่องว่าง
• อาจมีการผุของฟันใต้ครอบฟันในกรณีที่ขอบของครอบฟันไม่แนบกับเนื้อฟัน
• ค่าใช้จ่ายสูงกว่าฟันปลอมแบบถอดได้


ข้อมูลแพทย์

ทันตแพทย์หญิงอภิญญา พฤกษ์แสงสุภร

ทันตแพทย์หญิงลักษม์สิรี เลาหะนันท์

ทันตแพทย์จักรพันธ์ ทองมาลี

ทันตแพทย์อภิชาต วีรวัฒนาธิกุล

ทันตแพทย์หญิงวิลาสินี ยศโชติ
ย้อนกลับ