การเก็บอสุจิจากลูกอัณฑะเพื่อทำอิ๊กซี่
logo
การเก็บอสุจิจากลูกอัณฑะเพื่อทำอิ๊กซี่ โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
ความรู้ :
การเก็บอสุจิจากลูกอัณฑะเพื่อทำอิ๊กซี่
การเก็บอสุจิจากลูกอัณฑะด้วยวิธีพีซ่า ทีซ่า เทเซ่ (PESA, TESA, TESE)
การเก็บอสุจิจากลูกอัณฑะเพื่อนำอสุจิมาผสมกับไข่ด้วยวิธีพีซ่า ทีซ่า และเทเซ่ (PESA (Percutaneous epididymal sperm aspiration), TESA (Testicular sperm aspiration), TESE (Testicular sperm extraction))
พีซ่า PESA
เป็นวิธีการเก็บอสุจิด้วยวิธีการทางแพทย์ โดยการใช้เข็มขนาดเล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 mm ดูดที่บริเวณลูกอัณฑะที่ตำแหน่ง epididymis ซึ่งคือตำแหน่งส่วนบนของลูกอัณฑะ ซึ่งเป็นบริเวณที่รวมกันของตัวอสุจิหลังจากสร้างจากลูกอัณฑะ
ทีซ่า TESA
เป็นวิธีการเก็บจากลูกอัณฑะโดยใช้เข็มขนาดเล็กดูดเนื้อลูกอัณฑะออกมา ใช้ในกรณีที่เก็บจาก epididymis แล้วไม่พบตัวอสุจิ จึงมาเก็บที่ลูกอัณฑะอีกต่อหนึ่ง
เทเซ่ TESE
เป็นวิธีการเก็บอสุจิจากลูกอัณฑะโดยใช้ใบมีดขนาดเล็ก เปิดที่เนื้อลูกอัณฑะเพื่อนำชิ้นเนื้ออัณฑะออกมาเล็กน้อย จะใช้ในกรณีที่เก็บด้วยวิธีทีซ่าแล้วไม่ได้เนื้ออสุจิ หรือได้ไม่เพียงพอต่อการรักษา
ข้อบ่งชี้สำหรับการเก็บอสุจิจากลูกอัณฑะ
•   เพื่อการวินิจฉัยในกรณีที่ตรวจน้ำเชื้อแล้วไม่พบตัวอสุจิ ซึ่งสาเหตุใหญ่ๆคือภาวะการอุดตันของท่อลำเลียงอสุจิ กับลูกอัณฑะไม่สามารถสร้างอสุจิได้ การตรวจด้วยวิธีนี้จะทำให้ทราบว่าสาเหตุเกิดจากการอุดตันซึ่งจะพบอสุจิอยู่ในลูกอัณฑะและสามารถเก็บมาผสมกับไข่ภายนอกด้วยวิธีอิกซี่และมีบุตรได้ ส่วนสาเหตุที่เกิดจากลูกอัณฑะไม่ผลิตอสุจิแล้วน้ัน จะตรวจไม่พบตัวอสุจิที่โตเต็มวัย จะพบแต่ตัวอสุจิระยะต้น ซึ่งให้ผลการรักษาท่ีต่ำมาก
•   เพื่อการรักษาทำการผสมภายนอกร่างกาย ในกรณีที่ทราบแล้วว่าในลูกอัณฑะสร้างอสุจิได้ หรือเคยมีบุตรมาก่อนแต่ทำหมัน หรือไม่ต้องการแก้หมัน หรือฝ่ายชายทำหมันมานานหลายปี ซึ่งโอกาสประสบความสำเร็จจากการแก้หมันมีต่ำ หรือในกรณีที่ฝ่ายชายมีปัญหาน้ำเชื้ออ่อนมากร่วมกับเคยล้มเหลวจากการทำอิกซี่มาก่อน การเก็บอสุจิจากแหล่งกำเนิดโดยตรงทำให้ได้ตัวอสุจิที่สมบูรณ์ทางพันธุกรรมมากที่สุด ทำให้มีโอกาสตั้งครรภ์ได้
•   อาจจะนำมาใช้ในกรณีที่ฝ่ายชายมีปัญหาไม่สามารถเก็บน้ำเชื้ออสุจิโดยวิธีธรรมชาติได้ แต่มีความจำเป็นต้องรักษาภาวะมีบุตรยากโดยวิธีเด็กหลอดแก้ว
การเก็บอสุจิจากลูกอัณฑะด้วยวิธีพีซ่าและทีซ่า(PESA, TESA)
การเก็บอสุจิจากลูกอัณฑะด้วยวิธีเทเซ่ (TESE)

ย้อนกลับ

 • โปรโมชั่นประจำเดือน

 • ค้นหาแพทย์

  เลือกแผนก :
   
  ค้นหารายชื่อแพทย์ :

 • นัดพบแพทย์

  การนัดหมายผ่านทางเว็บไซต์นี้เป็นเพียงการแจ้งความจำนงการนัดหมาย ล่วงหน้าเท่านั้น โดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล จะติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมและทำการยืนยันการนัดหมายอีกครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม