ผู้ใหญ่อย่างเราต้องฉีดวัคซีนอะไรบ้างนะ?
logo
 ผู้ใหญ่อย่างเราต้องฉีดวัคซีนอะไรบ้างนะ? โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
ผู้ใหญ่อย่างเราต้องฉีดวัคซีนอะไรบ้างนะ?

เมื่ออายุมากขึ้น อาจตามมาด้วยปัญหาสุขภาพมากมาย การฉีด “วัคซีน” จึงเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกาย เพื่อป้องกันการติดเชื้อจากโรคที่สามารถป้องกันได้ นอกจากวัยเด็กแล้ว วัยผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ นักท่องเที่ยว หรือนักเดินทาง ก็จำเป็นต้องได้รับวัคซีนเช่นกัน  เพราะป้องกันไว้ก่อน...ยังไงก็ดีกว่ารอให้สายเกินแก้

ตารางวัคซีนสำหรับผู้ใหญ่ในแต่ละช่วงอายุ


ช่วงอายุ/ผู้ที่ควรได้รับวัคซีน


วัคซีนที่ควรฉีด


หมายเหตุ

วัยผู้ใหญ่ตอนต้น 
 (อายุ 19 – 26)

  วัคซีนบาดทะยักและคอตีบ

 • ฉีดกระตุ้นทุก 10 ปี

  วัคซีนไข้หวัดใหญ่

 • ฉีดกระตุ้นทุก 1 ปี

  วัคซีนเอชพีวี (มะเร็งปากมดลูก)

 • ควรฉีดตั้งแต่เป็นวัยรุ่น*

  วัคซีนตับอักเสบบี

 • ควรตรวจภูมีคุ้มกันก่อนฉีดวัคซีน
วัยผู้ใหญ่
 (อายุ 27 – 65 ปี)

  วัคซีนบาดทะยักและคอตีบ

 • ฉีดกระตุ้นทุก 10 ปี

  วัคซีนไข้หวัดใหญ่

 • ฉีดกระตุ้นทุก 1 ปี

  วัคซีนตับอักเสบบี

 • ควรตรวจภูมีคุ้มกันก่อนฉีดวัคซีน
วัยผู้สูงอายุ
 (อายุ 50 ปีขึ้นไป)

  วัคซีนไข้หวัดใหญ่

 • ฉีดกระตุ้นทุก 1 ปี

  วัคซีนโรคปอดบวม ไอพีดี

 • ฉีดได้ตั้งแต่อายุ 50 ปีขึ้นไป

  วัคซีนงูสวัด

 • ฉีดได้ตั้งแต่อายุ 50 ปีขึ้นไป
นักท่องเที่ยว/นักเดินทาง

  วัคซีนป้องกันโรคไทฟอยด์

 • ผู้ที่จะเดินทางไปในแถบเอเชียใต้ เช่น ประเทศอินเดีย เนปาล บังกลาเทศ

  วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

 • ผู้ที่จะเดินทางไปในพื้นที่ห่างไกลในอิยนเดีย จีน หรือประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆ

  วัคซีนป้องกันโรค ไวรัสตับอักเสบเอ

 • เด็กที่ต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อ เช่น ประเทศในแถบเอเชียใต้ แอฟริกา และอเมริกาใต้**

  วัคซีนป้องกันโรค ไข้กาฬหลังแอ่น

 • ผู้ที่จะเดินทางไปในทวีปแอฟริกา/ นักเรียน, นักศึกษาไทยที่จะไปศึกษาต่อในประเทศแถบยุโรปและอเมริกา/ ผู้แสวงบุญที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย


* การฉีดวัคซีนไม่สามารถทดแทนการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
** ฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 6-12 เดือนข้อมูลแพทย์แผนกอายุรกรรม

นายแพทย์บัญชา ยศธนายน

นายแพทย์ชาญชัย ลี้สมประสงค์

แพทย์หญิงมธุรส วิโรจนวัธน์

นายแพทย์ดุษฎี วิชญชีวินทร์

นายแพทย์ณรงค์ นาคเจริญวารี

แพทย์หญิงรุจรวี จันทร์คำอ้าย

นายแพทย์สมมิตร ปริยอัครกุล

นายแพทย์สุชาติ เหตุทอง

นายแพทย์นพนาท เทียนทอง

แพทย์หญิงเนตรชนก สามไชย

แพทย์หญิงวิชญา อุ่นอนันต์
ย้อนกลับ