logo
 • การคัดอสุจิและฉีดน้ำเชื้อเข้าโพรงมดลูก

   การคัดอสุจิและฉีดน้ำเชื้อเข้าโพรงมดลูกเป็นวิธีการรักษาคู่สมรสที่มีบุตร ยากวิธีหนึ่ง โดยหลักการของการรักษานั้น จะทำการคัดเฉพาะตัวอสุจิเพื่อทำการฉีดเข้าไปในโพรงมดลูกในช่วงที่มีการสุก ของไข่ซึ่งจะเป็นรอบธรรมชาติหรือเป็นรอบที่ใช้ยากระตุ้นก็ได้

  สำหรับข้อบ่งชี้ของการรักษาโดยการฉีดน้ำเชื้อเข้าโพรงมดลูก ได้แก่
  - ฝ่ายหญิงมีปัญหาเรื่องของมูกที่ปากมดลูกเหนียว ตัวอสุจิไม่สามารถผ่านเข้าไปได้
  - ฝ่ายชายมีปัญหาน้ำเชื้ออ่อนปานกลาง
  - ฝ่ายชายมีปัญหาในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ เช่นการหลั่งเร็ว ไม่สามารถสอดใส่อวัยวะเพศได้ หรือมีปัญหาอวัยวะเพศไม่แข็งตัว ทำให้ไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์ตามธรรมชาติได้
  - คู่สมรสแยกกันอยู่ ทำให้การมีเพศสัมพันธ์ไม่ตรงจังหวะของช่วงไข่สุก การแช่แข็งตัวอสุจิสามารถนำมาใช้ฉีดเข้าไปในโพรงมดลูกในช่วงไข่สุกได้
  - คู่สมรสที่หาสาเหตุของภาวะมีบุตรยากไม่พบ การฉีดน้ำเชื้อเข้าโพรงมดลูกสามารถนำมาใช้เป็นวิธีขั้นต้นก่อนเข้าสู่ขบวน การการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ เช่นการทำเด็กหลอดแก้วได้