logo
  • การเก็บอสุจิจากลูกอัณฑะ

    การเก็บอสุจิจากลูกอัณฑะ โดยตรงเพื่อการทำอิ๊กซี่เป็นขบวนการการรักษาในกรณีที่สาเหตุของภาวะมีบุตรยากนั้นเกิดจากฝ่ายชาย ซึ่งสาเหตุอาจเกิดจากความผิดปกติของขบวนการการสร้างอสุจิเองหรืออาจเกิดจากภาวะทางออกของอสุจิอุดตันทำให้ไม่สามารถตรวจพบตัวอสุจิในน้ำอสุจิได้ แท้ที่จริงแล้วภายในลูกอัณฑะยังมีตัวอสุจิอยู่มากมาย ซึ่งสามารถทำการเก็บออกมาเพื่อทำการผสมกับไข่ของฝ่ายหญิงได้ แต่เนื่องจากปริมาณที่เก็บออกมาอาจจะไม่มากพอที่ตัวอสุจิจะผสมกับไข่เอง ดังนั้นจึงต้องมีขั้นตอนของการช่วยผสมโดยการใช้เข็มขนาดเล็กกว่าเส้นผมทำการจับตัวอสุจิ 1 ตัวเพื่อผสมกับไข่ 1 ใบ หลังจากได้ตัวอ่อนแล้วจึงทำการเลี้ยงต่อซักระยะ หลังจากนั้นจึงทำการย้ายตัวอ่อนให้ฝังตัวในโพรงมดลูกต่อไป

    ขั้นตอนการเก็บอสุจิสามารถเริ่มต้นจากการใช้เข็มขนาดเล็กทำการดูดที่ส่วนท่อพักอสุจิ หรือสามารถเก็บที่ลูกอัณฑะได้โดยตรงหลังจากนั้นตัวอสุจิจะนำมาทำอิ๊กซี่
    ขั้นตอนการทำอิ๊กซี่คือการใช้เข็มขนาดเล็กทำการจับอสุจิฉีดเข้าไปในไข่โดยตรง