logo
 • การทำเด็กหลอดแก้ว

  การทำเด็กหลอดแก้ว ถือว่าเป็นวิธีการรักษาคู่สมรสที่มีบุตรยากโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ สำหรับข้อบ่งชี้ของการรักษามีดังนี้
  - ฝ่ายหญิงมีปัญหาท่อนำไข่อุดตัน หรือมีพังผืดมากไปขัดขวางการตกไข่เข้าท่อนำไข่ ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการผสมกับอสุจิของฝ่ายชาย
  - ฝ่ายหญิงมีโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ระยะรุนแรงทำให้มีผลต่อการทำงานของรังไข่ รวมทั้งมีผลต่อผสมของอสุจิและมีอุปสรรคต่อการฝังตัวของตัวอ่อน
  - ฝ่ายหญิงมีปัญหาไข่ไม่ตก ซึ่งรักษาด้วยวิธีเบื้องต้นแล้วไม่สามารถตั้งครรภ์ได้
  - ฝ่ายชายมีปริมาณน้ำเชื้ออ่อนไม่มาก แต่มีมากพอที่สามารถทำเด็กหลอดแก้วได้
  - คู่สมรสที่ไม่สามารถหาสาเหตุของภาวะมีบุตรยากได้และได้ผ่านการรักษาโดยการฉีดน้ำเชื้อเข้าโพรงมดลูกอย่างน้อย3 ครั้งยังไม่สามาถตั้งครรภ์ได้

  โดยหลักการของการทำเด็กหลอดแก้วประกอบด้วยการใช้ยากระตุ้นเพื่อให้เกิดการสุกของไข่หลายๆใบหลังจากนั้นจะทำการเก็บไข่ออกมาภายนอกร่างกายโดยการใช้เครื่องมือพิเศษโดยไม่เกิดแผลภายนอกร่างกายแต่อย่างใด
  ไข่ที่ได้รับการเก็บออกมาจะได้รับการผสมกับตัวอสุจิที่ได้ผ่านการคัดเฉพาะตัวที่มีคุณภาพดี
  ตัวอ่อนที่ได้รับการผสมแล้ว จะได้รับการเลี้ยงต่อไปในตู้อบจนได้ตัวอ่อนที่แข็งแรงพอ จึงทำการย้ายเข้าไปฝังในโพรงมดลูกให้เกิดการตั้งครรภ์ต่อไป