logo
  • อิ๊กซี่เป็นวิธีการรักษาคู่สมรสที่มีบุตรยาก

    อิ๊กซี่เป็นวิธีการรักษาคู่สมรสที่มีบุตรยากโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์โดยขั้นตอนของการรักษาจะเหมือนวิธีการทำเด็กหลอดแก้วเพียงแต่ขั้นตอนการผสมของตัวอสุจิกับไข่นั้นต้องใช้เข็มขนาดเล็กกว่าเส้นผมคนเล็กน้อยทำการจับตัวอสุจิ 1 ตัวแล้วทำการฉีดเข้าไปในไข่ 1 ใบเพื่อให้เกิดการผสมเป็นตัวอ่อน จะใช้ในกรณีที่ฝ่ายชายมีปริมาณของตัวอสุจิน้อยมากจนไม่พอที่จะทำเด็กหลอดแก้ว หรือในกรณีที่ฝ่ายชายน้ำอสุจิไม่มีตัว ทำให้ต้องทำการเก็บอสุจิจากลูกอัณฑะโดยตรงเพื่อมาทำอิ๊กซี่