logo
 • คลินิกต่อมไร้ท่อ โรคอ้วนและความสูงในเด็ก

  โรคอ้วน
  ในปัจจุบัน ปัญหาเด็กที่มีน้ำหนักไม่เหมาะสมกับส่วนสูงมีเป็น จำนวนมาก เด็กอ้วนจะลดน้ำหนักได้ยากมากและในเด็กบางราย พบมีคราบคอดำมักมีภาวะน้ำตาลไขมันในเลือดผิดปกติ ซึ่งเป็น ปัญหาสำคัญต่อสุขภาพ และการเจริญเติบโต ในเด็กที่เป็นโรคเบา หวานมักพบว่าเมื่อโตขึ้นจะมีภาวะความผิดปกติของระบบต่างๆ ใน ร่างกายร่วมด้วย เช่น ไตวาย การมองเห็นผิดปกติ เป็น ต้น

  เด็กที่มีความผิดปกติของการเจริญเติบโต
  ในปัจจุบัน พบเด็กที่มีภาวะของฮอร์โมนและต่อมไร้ท่อผิดปกติมาก ขึ้น โดยที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ทราบถึงผลกระทบและนิ่งนอนใจ ทำให้ เกิดผลเสียต่อเด็กทั้งดานพัฒนาการร่างกายและจิตใจ อาทิ เช่น

  เด็กเป็นหนุ่ม เป็นสาวก่อนวัย ทำให้มีผลกระทบต่อความสูงของเด็ก ได้
  * เด็กสาวมีเต้านมก่อนอายุ 8 ปี หรือมีประจำเดือนก่อนอายุ 10 ปี
  * เด็กชายเสียงแตกมีขนรักแร้ หรือขนบริเวณอวัยวะเพศ ก่อนอายุ 9 ปี

  เด็กมีพัฒนาการทางร่างกาย ทางเพศล่าช้า
  * เด็กชายที่มีอายุเกิน 14 ปี
  * เด็กหญิงที่มีอายุเกิน 13 ปี ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่วัยรุ่น หรือยังไม่มีประจำเดือนเมื่ออายุ 15 ปี

  อาการเหล่านี้อาจมีปัญหาเกี่ยวกับฮอร์โมน หรือต่อมไร้ท่อ ปรึกษา แพทย์เฉพาะทางก่อน หมดทางแก้ไข

  ความผิดปกติที่เกี่ยวกับการเจริญเติบโต ต่อมไร้ท่อหรือฮอร์โมนใน เด็กนี้ ถ้าหากปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปแล้วจะไม่สามารถแก้ไขได้อีก ดังนั้น คุณพ่อคุณแม่ควรสังเกตความเปลี่ยนแปลงของลูกอย่างใกล้ ชิด รวมถึงความสมดุลย์ระหว่างน้ำหนักและส่วนสูง อย่าเพิ่งดีใจที่ เห็นลูกอ้วนท้วนกว่าเด็กทั่วไป การสังเกตลูกสาวหรือลูกชายว่ามี แนวโน้มจะเป็นสาวเป็นหนุ่มก่อนวัยหรือไม่ คุณพ่อคุณแม่อาจ สังเกตยากดังนั้น เด็กย่างเข้า 8 ปีทุกคนควรได้รับการตรวจร่าง กายคัดกรองจากแพทย์เฉพาะทาง ต่อมไร้ท่อ โรคอ้วน และความ สูงในเด็ก

  ปัญหาด้านการเจริญเติบโต และต่อมไร้ท่อในเด็กที่พบบ่อยอย่าปล่อยให้สายเกินแก้ ควร รีบปรึกษาแพทย์เฉพาะทางด้านการเจริญเติบโต และต่อมไร้ท่อทันที

  ลูกตัวเตี้ย สิ่งที่ควรสังเกต
  ถ้าท่านสังเกตเห็นว่าลูกโตช้า หรือเตี้ยกว่าเพื่อนในวัยเดียวกัน คุณพ่อคุณแม่ควรเตรียม ข้อมูล ส่วนสูงและน้ำหนักในอดีต ซึ่งอาจได้มาจากการบันทึกในสมุดวัคซีนของลูก หรือ สมุดสุขภาพจากโรงเรียนและนำตัวเลขน้ำหนักส่วนสูง มาจุดกราฟ ในสมุดสุขภาพ ซึ่งแยก เป็นเด็กชายและเด็กหญิงเพื่อดูแนวโน้มพฒนาการการเจริญเติบโต

  คลินิก ต่อมไร้ท่อ โรคอ้วนและความสูงในเด็ก
  ให้บริการตรวจรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสำหรับเด็กที่มีปัญหาการเจริญเติบโต และมี
  ภาวะผิดปกติเกี่ยวกับฮอร์โมน ซึ่งอาจมีอาการแสดงดังนี้

  * เด็กที่มีปัญหาขาดฮอร์โมนการเจริญเติบโต ทำให้โตช้ากว่าปกติตัวเล็กมากไม่สมวัย
  * เด็กที่มีภาวะผิดปกติของฮอร์โมน ตัวเตี้ยมากหรือตัวสูงใหญ่ผิดปกติ
  * เด็กที่มีภาวะเป็นหนุ่มเป็นสาวเร็วกว่าเด็กปกติ เช่น ลูกสาวมีประจำเดือนเร็ว ลูกชาย เสียงแตกเร็วก่อนอายุ 9 ปี
  * ภาวะเป็นหนุ่มสาวช้ากว่าปกติ
  * อวัยวะเพศลักษณะไม่ชัดเจน ในการกำหนดเพศหญิงชาย
  * โรคของกระดูกอ่อน กระดูดผิดรูป กระดูกบาง กระดูกหักบ่อย
  * โรคเบาหวานในเด็ก หรือวัยรุ่น
  * โรคของต่อมไทรอยด์ เหนื่อยง่าย ใจสั่น น้ำหนักลด
  * โรคของต่อมใต้สมอง
  * ต่อมไร้ท่อ
  * โรคอ้วน
  * โรคความดันโลหิตสูง
  * เด็กตัวดำผิดปกติ อ่อนเพลียมากโดยไม่ทราบสาเหต ุ
  * โรคเบาจืด
  * ปัสสาวะบ่อย
  * เด็กธาลัสซีเมียที่ได้รับเลือด และยาขับธาตุเหล็กนานเกิน 1 ปี
  * เด็กหลังได้รับการฉายแสง หรือ รับเคมีบำบัด ครบ 2 ปี
  * ได้รับยาสเตียรอยด์เป็นเวลานาน
  * ประวัติครอบครัวเป็นเบาหวาน

  คลินิก ต่อมไร้ท่อ โรคอ้วนและความสูงในเด็ก ศูนย์กุมารเวชกรรม ชั้น 3 อาคาร A โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
  โทร. 090-4567-717