ปวดไหล่เรื้อรัง เมื่อพูดถึงหัวไหล่ หลายคนคงสงสัยว่า มีอันตรายที่เกิดขึ้นกับอวัยวะส่วนนี้ หัวไหล่เป็นข้อที่มีการเคลื่อนไหวได้มากที่สุดของร่างกาย จึงมักใช้หัวไหล่ในกิจวัตรประจำวันต่างๆ อย่างมาก เช่น การแต่งกาย การทำความสะอาดร่างกาย การทำงาน รวมทั้งการเล่นกีฬา ซึ่งหากมีความผิดปกติเกิดขึ้นที่หัวไหล่ จะทำให้การดำเนินชีวิตเป็นไปได้ด้วยความยากลำบากมากขึ้น อาการปวดไหล่ ที่พบบ่อยคือ เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว และมีอาการปวดเรื้อรัง อาการปวดหัวไหล่มีลักษณะแตกต่างกันไปในแต่ละโรค อาจปวดได้ในบางช่วงเวลา หรือปวดตลอดเวลา ปวดไหล่จากบางโรคจะมีอาการเป็นๆ หายๆ เกิดขึ้นแล้วก็หายไปได้เอง แต่บางโรคก็ไม่หาย มีอาการปวดเรื้อรัง เช่น ภาวะไหล่ติด ข้อเสื่อม ภาวะแคลเซียมเกาะเส้นเอ็นหัวไหล่


สาเหตุ
อาการปวดไหล่นี้จะพบว่ามีการเจ็บและเคลื่อนไหวไหล่ได้น้อยเกิดได้บ่อยใน พวกที่ใช้แขนมากเกินไปหรือใช้ท่าผิดๆ ในการยกของหรืออาจเกิดจากการถูกความเย็น แต่ก็มีอยู่บ่อยครั้งที่เกิดขึ้นเอง โดยไม่ทราบสาเหตุ อาการปวดไหล่นี้เกิดจากการอักเสบรอบ นอกของข้อไหล่ ซึ่งมีเอ็นปลอกเอ็น ถุงน้ำดันเสียดสีและกล้ามเนื้อเอ็นหุ้มข้อในตัวข้อไหล่เองทำให้ไหล่ติดแข็ง พบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย เนื่องจากการสะพายกระเป๋า การใส่รองเท้าส้นสูง นั่งในที่ทำงาน ออฟฟิต หน้าคอมพิวเตอร์นานๆ


อาการ
อาการปวดไหล่จะเป็นทีละน้อยหรือเป็นทันทีทันใดก็ได้ บางรายมีอากรปวดไหล่เรื้อรัง บางรายอาการทุเลาเองได้ เวลาเคลื่อนไหวหัวไหล่จะเจ็บปวดที่เอ็นกล้ามเนื้อเมื่อจับข้อหัวไหล่ให้ เคลื่อนไหวผู้ป่วยจะมีอาการเจ็บปวดเกิดขึ้นแล้วแต่กล้ามเนื้อมัดใดจะถูกกด ซึ่งอาจมีอาการอักเสบเยื่อบุข้อหรือเยื่อบุช่องเอ็นกล้ามเนื้อผ่านกระดูก จนบางครั้งถ้าเป็นมากๆ จะทำให้เคลื่อนไหวข้อไหล่ไม่ได้เลย

อาการแทรกซ้อน ของการปวดไหล่เกิดขึ้นได้หลายอย่างเช่น เอ็นที่มีหินปูนเกาะขาดหลุดเข้าไปในถุงน้ำดันเสียดสีใต้กระดูก หรือเอ็นของกล้ามเนื้อรอบไหล่มัดใดมัดหนึ่งขาดทำให้ยกแขนไม่ขึ้น ผู้ป่วยจะมีอาการคล้ายอัมพาตเรียกว่าอัมพาตเทียม เอ็นหุ้มข้ออาจแข็งตัวหดสั้น ทำให้ไหล่ติด แขนข้างที่เป็นจะมีอาการเสื่อม ยกเคลื่อนไหวไม่ได้มาก เพราะเจ็บปวดซึ่งเป็นอาการที่เกิดได้บ่อยๆ ร่วมกับโรคอื่นๆ ที่ทำให้แขนเคลื่อนไหวไม่ได้ เช่น เนื้องอกของทรวงอก หรือกล้ามเนื้อหัวใจตาย อัมพาตครึ่งซีก อัมพาตเฉพาะแขน


การรักษา
ในปัจจุบันทางเลือกในการรักษามีหลายวิธีตั้งแต่ใช้ยาทา ทำกายภาพบำบัด หรือในกรณีที่รุนแรงหน่อยก็อาจจะต้องดมยาแล้วทำการผ่าตัดในห้องผ่าตัด ถ้าอาการปวดไหล่เรื้อรังเป็นมานานมีผังพืดค่อยข้างหนาอาจจะเข้าไปผ่าตัดสลายตัวผังพืดที่ยืดติดกับเอ็นข้อไหล่โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อ

หากท่านที่มีอาการปวดไหล่เรื้อรัง ควรปรึกษาแพทย์เฉพาะทางเพื่อเลือกการรักษาที่ถูกวิธี
และลดอาการปวดทรมาณ เพิ่มคุณภาพชีวิต หรือลดโอกาสในการพิการ แก้อาการปวดไหล่เรื้อรัง ไม่ยาก ซึ่งทางโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อ ค่อยให้คำปรึกษาปรึกษาแพทย์เฉพาะทางโรคปวดไหล่
ศูนย์โรคกระดูกและข้อ ชั้น 1 อาคาร A โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
โทร. 038-317-333 ต่อ 2174, 2178 08-786-00002