บริการตรวจสุขภาพ Privilege & Prestige

โปรโมชั่นตรวจสุขภาพ สำหรับลูกค้าประกัน ผู้ที่มีกรมธรรม์ตรวจสุขภาพประจำปี ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป

รับ Voucher ห้องพัก 1 คืน โรงแรม Oakwood (ฟรี) หมดเขต 31 ธันวาคม 2567

ดูรายละเอียดโปรโมชั่นตรวจสุขภาพ แต่ละศูนย์ประกัน คลิก!!  

   

Good Health 1

Good Health 1 ตรวจ 34 รายการ ราคา 20,000 บาท รับ Voucher ห้องพัก 1 คืน โรงแรม Oakwood (ฟรี)

รายการตรวจ

 1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)
 2. ตรวจวัดสัญญาณชีพ (Vital Sign)
 3. ตรวจวัดดัชนีมวลกาย (BMI)
 4. ชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูง (Height & Weight)
 5. ตรวจเอกซ์เรย์ปอดและหัวใจ (Chest x – ray)
 6. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram)
 7. ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบนและล่าง (Ultrasound Whole Abdomen)
 8. ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (Urine Examination)
 9. ตรวจเลือดที่ปนมาในอุจจาระ (Stool Examination Occult blood)
 10. ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (Complete Blood Count)
 11. ตรวจน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar)
 12. ตรวจไขมันคลอเรสเทอรอล (Cholesterol)
 13. ตรวจไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ (Triglyceride)
 14. ตรวจไขมันที่มีความหนาแน่นสูง (HDL-C)
 15. ตรวจไขมันที่มีความหนาแน่นต่ำ (Direct LDL-C)
 16. ตรวจการทำงานของไต (BUN)
 17. ตรวจการทำงานของไต (Creatinin – GFR)
 18. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)
 19. ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
 20. ตรวจการทำงานของตับ ( Phosphatase)
 21. ตรวจการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg)
 22. ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี (Anti HBs)
 23. ตรวจฮอร์โมนไทรอยด์ (Free T3)
 24. ตรวจฮอร์โมนไทรอยด์ (Free T4)
 25. ตรวจฮอร์โมนไทรอยด์ (TSH)
 26. ตรวจระดับกรดยูริค (Uric Acid)
 27. ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA)
 28. ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)
 29. ตรวจระดับวิตามินบี 12 (Vitamin B12)
 30. ตรวจวิตามินดี (Vitamin D)
 31. ตรวจสารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant) 10 ชนิด
 32. รายงานผลตรวจสุขภาพ
 33. คูปองรับประทานอาหารเช้า (Breakfast Coupon)
 34. Voucher Oakwood Mountain View 1 คืนพร้อมอาหารเช้า ( พักได้ 2 ท่าน )

Good Health 2

Good Health 2 ตรวจ 32 รายการ ราคา 15,000 บาท รับ Voucher ห้องพัก 1 คืน โรงแรม Oakwood (ฟรี)

รายการตรวจ

 1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)
 2. ตรวจวัดสัญญาณชีพ (Vital Sign)
 3. ตรวจวัดดัชนีมวลกาย (BMI)
 4. ชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูง (Height & Weight)
 5. ตรวจเอกซ์เรย์ปอดและหัวใจ (Chest x – ray)
 6. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram)
 7. ตรวจคัดกรองภาวะหลอดเลือดตีบตัน/อุดตัน (Vascular Screening ABI)
 8. ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบนและล่าง (Ultrasound Whole Abdomen)
 9. ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (Urine Examination)
 10. ตรวจเลือดที่ปนมาในอุจจาระ (Stool Examination Occult blood)
 11. ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (Complete Blood Count)
 12. ตรวจน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar)
 13. ตรวจไขมันคลอเรสเทอรอล (Cholesterol)
 14. ตรวจไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ (Triglyceride)
 15. ตรวจไขมันที่มีความหนาแน่นสูง (HDL-C)
 16. ตรวจไขมันที่มีความหนาแน่นต่ำ (Direct LDL-C)
 17. ตรวจการทำงานของไต (BUN)
 18. ตรวจการทำงานของไต (Creatinin – GFR)
 19. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)
 20. ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
 21. ตรวจการทำงานของตับ ( Phosphatase)
 22. ตรวจฮอร์โมนไทรอยด์ (Free T3)
 23. ตรวจฮอร์โมนไทรอยด์ (Free T4)
 24. ตรวจฮอร์โมนไทรอยด์ (TSH)
 25. ตรวจระดับกรดยูริค (Uric Acid)
 26. ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA)
 27. ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)
 28. ตรวจหลอดเลือดแดงใหญ่ที่คอ (Carotid doppler Ultrasound)
 29. ตรวจหาหินปูนที่เกาะผนังหลอดเลือดหัวใจ (CT Calcium Scoring)
 30. รายงานผลตรวจสุขภาพ
 31. คูปองรับประทานอาหารเช้า (Breakfast Coupon)
 32. Voucher Oakwood Mountain View 1 คืนพร้อมอาหารเช้า ( พักได้ 2 ท่าน )

Good Health 3

Good Health 3 ตรวจ 28 รายการ ราคา 10,000 บาท รับ Voucher ห้องพัก 1 คืน โรงแรม Oakwood (ฟรี)

รายการตรวจ

 1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)
 2. ตรวจวัดสัญญาณชีพ (Vital Sign)
 3. ตรวจวัดดัชนีมวลกาย (BMI)
 4. ชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูง (Height & Weight)
 5. ตรวจเอกซ์เรย์ปอดและหัวใจ (Chest x – ray)
 6. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram)
 7. ตรวจคัดกรองภาวะหลอดเลือดตีบตัน/อุดตัน (Vascular Screening ABI)
 8. ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบนและล่าง (Ultrasound Whole Abdomen)
 9. ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (Urine Examination)
 10. ตรวจเลือดที่ปนมาในอุจจาระ (Stool Examination Occult blood)
 11. ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (Complete Blood Count)
 12. ตรวจน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar)
 13. ตรวจหาค่าระดับน้ำตาลสะสมในเม็ดเลือด ( HbA1C)
 14. ตรวจไขมันคลอเรสเทอรอล (Cholesterol)
 15. ตรวจไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ (Triglyceride)
 16. ตรวจไขมันที่มีความหนาแน่นสูง (HDL-C)
 17. ตรวจไขมันที่มีความหนาแน่นต่ำ (Direct LDL-C)
 18. ตรวจการทำงานของไต (BUN)
 19. ตรวจการทำงานของไต (Creatinin – GFR)
 20. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)
 21. ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
 22. ตรวจการทำงานของตับ ( Phosphatase)
 23. ตรวจระดับกรดยูริค (Uric Acid)
 24. ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA)
 25. ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)
 26. รายงานผลตรวจสุขภาพ
 27. คูปองรับประทานอาหารเช้า (Breakfast Coupon)
 28. Voucher Oakwood Mountain View 1 คืนพร้อมอาหารเช้า ( พักได้ 2 ท่าน )

Good Health 4

Good Health 4 (สำหรับผู้ชาย) ตรวจ 29 รายการ ราคา 10,000 บาท รับ Voucher ห้องพัก 1 คืน โรงแรม Oakwood (ฟรี)

รายการตรวจ

 1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)
 2. ตรวจวัดสัญญาณชีพ (Vital Sign)
 3. ตรวจวัดดัชนีมวลกาย (BMI)
 4. ชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูง (Height & Weight)
 5. ตรวจเอกซ์เรย์ปอดและหัวใจ (Chest x – ray)
 6. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram)
 7. ตรวจคัดกรองภาวะหลอดเลือดตีบตัน/อุดตัน (Vascular Screening ABI)
 8. ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบนและล่าง (Ultrasound Whole Abdomen)
 9. ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (Urine Examination)
 10. ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (Complete Blood Count)
 11. ตรวจน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar)
 12. ตรวจไขมันคลอเรสเทอรอล (Cholesterol)
 13. ตรวจไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ (Triglyceride)
 14. ตรวจไขมันที่มีความหนาแน่นสูง (HDL-C)
 15. ตรวจไขมันที่มีความหนาแน่นต่ำ (Direct LDL-C)
 16. ตรวจการทำงานของไต (BUN)
 17. ตรวจการทำงานของไต (Creatinin – GFR)
 18. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)
 19. ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
 20. ตรวจการทำงานของตับ ( Phosphatase)
 21. ตรวจระดับกรดยูริค (Uric Acid)
 22. ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA)
 23. ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)
 24. ตรวจระดับฮอร์โมนเพศ (Testosterone)
 25. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA)
 26. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน (CA-19-9)
 27. รายงานผลตรวจสุขภาพ
 28. คูปองรับประทานอาหารเช้า (Breakfast Coupon)
 29. Voucher Oakwood Mountain View 1 คืนพร้อมอาหารเช้า ( พักได้ 2 ท่าน )

Good Health 4 (สำหรับผู้หญิง) ตรวจ 26 รายการ ราคา 10,000 บาท รับ Voucher ห้องพัก 1 คืน โรงแรม Oakwood (ฟรี)

รายการตรวจ

 1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)
 2. ตรวจวัดสัญญาณชีพ (Vital Sign)
 3. ตรวจวัดดัชนีมวลกาย (BMI)
 4. ชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูง (Height & Weight)
 5. ตรวจเอกซ์เรย์ปอดและหัวใจ (Chest x – ray)
 6. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram)
 7. ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบนและล่าง (Ultrasound Whole Abdomen)
 8. ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (Urine Examination)
 9. ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (Complete Blood Count)
 10. ตรวจน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar)
 11. ตรวจไขมันคลอเรสเทอรอล (Cholesterol)
 12. ตรวจไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ (Triglyceride)
 13. ตรวจไขมันที่มีความหนาแน่นสูง (HDL-C)
 14. ตรวจไขมันที่มีความหนาแน่นต่ำ (Direct LDL-C)
 15. ตรวจการทำงานของไต (BUN)
 16. ตรวจการทำงานของไต (Creatinin – GFR)
 17. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)
 18. ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
 19. ตรวจการทำงานของตับ ( Phosphatase)
 20. ตรวจระดับกรดยูริค (Uric Acid)
 21. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ (CA-125)
 22. ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Thin Prep pap test)
 23. ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม (Digital Mammogram & Ultrasound Brest)
 24. รายงานผลตรวจสุขภาพ
 25. คูปองรับประทานอาหารเช้า (Breakfast Coupon)
 26. Voucher Oakwood Mountain View 1 คืนพร้อมอาหารเช้า ( พักได้ 2 ท่าน )

เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ ที่แผนกบริหารลูกค้าประกัน โทร. 038-317333 ต่อ 2491