• หน้าแรก
 • สิทธิประโยชน์ และโปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับตัวแทน MDRT

สิทธิประโยชน์ และโปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับตัวแทน MDRT

สิทธิประโยชน์ MDRT

มอบสิทธิพิเศษสำหรับกลุ่มตัวแทน MDRT

 1. บริการพื้นที่จอดรถพิเศษ
 2. บริการของเยี่ยม สำหรับลูกค้ากรณี Admit ในนามตัวแทนพิเศษ MDRT
 3. บริการเรียกรถ Ambulance ฟรี (กรณี Admit เฉพาะในเขตชลบุรี)
 4. โปรแกรมตรวจสุขภาพราคาพิเศษสำหรับลูกค้า, ครอบครัว MDRT
 5. อาหารว่างสำหรับลูกค้า MDRT ที่ส่งมาตรวจสุขภาพเพื่อทำประกัน
 6. บริการขอประวัติลูกค้าเพื่อพิจารณาทำประกัน ภายใน 1 วัน
 7. ส่วนลดค่าห้อง 30% ค่ายา 15% สำหรับตัวแทน MDRT
 8. ส่วนลดค่าห้อง 30% ค่ายา 10% สำหรับลูกค้าของตัวแทน MDRT (กรณีมีส่วนเกินจาก Fax Claim)
 9. ส่วนลดค่าห้อง ค่ายา 15% สำหรับลูกค้าของตัวแทน MDRT กรณีชำระด้วยเงินสด หรือ สำรองจ่าย (เคลมเอง)
 10. ส่วนลดทันตกรรม 10% ยกเว้นค่าแพทย์ (อุด ขูด ถอน) สำหรับลูกค้าและตัวแทน MDRT

หมายเหตุ :  สิทธิพิเศษ MDRT ในการเพิ่มช่องทางการให้บริการ ตัวแทนต้องแจ้งชื่อสกุล หมายเลข MDRT สำนักงานที่สังกัด พร้อมเบอร์โทรติดต่อ ได้ที่ @629gstme (หลังจาก รพ.ได้รับข้อมูลจากตัวแทน รพ.จะทำส่งลิงค์สำหรับกลุ่ม MDRT โดยตรง)


แพ็กเกจตรวจสุขภาพสำหรับตัวแทน MDRT และลูกค้าคนสำคัญ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ราคาพิเศษ ตรวจ 22 รายการ ราคา 3,190 บาท (จากราคาปกติ 8,174 บาท)

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2567

รายการตรวจ

หมายเหตุ

 1. กรุณาแสดงเอกสารพร้อมบัตรประชาชนของท่าน ณ จุดลงทะเบียนก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง
 2. ใช้บริการตามรายการภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น
 3. กรุณางดน้ำ และอาหารอย่างน้อย 8-12 ชม. ก่อนเข้ารับบริการ

เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ ที่แผนกบริหารลูกค้าประกัน โทร. 038-317333 ต่อ 2491