ประวัติโรงพยาบาล

บริษัท โรงพยาบาลศรีราชานครจำกัด (มหาชน)

เป็นผู้ดำเนินกิจการ “โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา”
ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนรักษาพยาบาลโรคทั่วไป
ขนาด 341 เตียง

โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา

ตั้งอยู่ในโครงการศรีราชานคร ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกในปัจจุบัน และอยู่ในใจกลางอำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี โรงพยาบาลตั้งอยู่บนเนื้อที่ 5 ไร่เศษ และให้บริการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยในตลอด 24 ชั่วโมง

เริ่มให้บริการแก่ผู้ป่วยประมาณ 341 เตียง
ผู้ป่วยนอก 111 ห้องสามารถให้บริการ
รักษาผู้ป่วยนอกได้ถึง 2,000 คนต่อวัน

โดยมีคณะแพทย์ทั้งที่เป็นแพทย์ประจำและแพทย์ที่ปรึกษา ตลอดจนอุปกรณ์การรักษาพยาบาลและวินิจฉัยโรค ที่สะอาดและทันสมัย โรงพยาบาลได้เริ่มเปิดดำเนินการในวันที่ 5 กันยายน 2538

เริ่มให้บริการแก่ผู้ป่วยประมาณ 341 เตียง
ผู้ป่วยนอก 111 ห้องสามารถให้บริการ
รักษาผู้ป่วยนอกได้ถึง 2,000 คนต่อวัน

โดยมีคณะแพทย์ทั้งที่เป็นแพทย์ประจำและแพทย์ที่ปรึกษา ตลอดจนอุปกรณ์การรักษาพยาบาลและวินิจฉัยโรค ที่สะอาดและทันสมัย โรงพยาบาลได้เริ่มเปิดดำเนินการในวันที่ 5 กันยายน 2538

ระบบมาตรฐาน

รางวัลและการรับรอง

นโยบาย