ประวัติโรงพยาบาล

บริษัท โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)

เป็นผู้ดำเนินกิจการ “โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา”
ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชน ให้บริการด้านรักษาพยาบาลท้้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ตลอด 24 ชั่วโมง

โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา

ตั้งอยู่ในโครงการศรีราชานคร ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกในปัจจุบัน และอยู่ในใจกลางอำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี โรงพยาบาลตั้งอยู่บนเนื้อที่ 5 ไร่เศษ และให้บริการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยในตลอด 24 ชั่วโมง

“โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา” เป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาด 257 เตียง ให้บริการด้านรักษาพยาบาลท้้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ตลอด 24 ชั่วโมง มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหลากหลายสาขา พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์และเครื่องมือที่ทันสมัย จึงสามารถให้บริการรักษาพยาบาลได้กับผู้ป่วยเกือบทุกประเภท โดยแบ่งประเภทการให้บริการได้เป็น 2 ประเภทหลัก คือ ผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก ดังนี้

ผู้ป่วยใน โรงพยาบาลมีจำนวนห้องพักและเตียงคนไข้พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ เพื่อบริการผู้ป่วยที่ต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ซึ่งต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด โดยได้จัดห้องพักบริการผู้ป่วยไว้รักษาตัวในโรงพยาบาลรวม 236 ห้อง 257 เตียง

ผู้ป่วยนอก มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหลากหลายสาขาพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์และเครื่องมือ ที่ทันสมัย จึงสามารถให้บริการรักษาพยาบาลได้กับผู้ป่วยเกือบทุกประเภท และสามารถรองรับผู้มาใช้บริการได้ 2,500 คน ต่อวัน

โดยโรงพยาบาลได้เริ่มเปิดดำเนินกิจการในวันที่ 5 กันยายน 2538

“โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา” เป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาด 257 เตียง ให้บริการด้านรักษาพยาบาลท้้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ตลอด 24 ชั่วโมง มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหลากหลายสาขา พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์และเครื่องมือที่ทันสมัย จึงสามารถให้บริการรักษาพยาบาลได้กับผู้ป่วยเกือบทุกประเภท โดยแบ่งประเภทการให้บริการได้เป็น 2 ประเภทหลัก คือ ผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก ดังนี้

ผู้ป่วยใน โรงพยาบาลมีจำนวนห้องพักและเตียงคนไข้พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ เพื่อบริการผู้ป่วยที่ต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ซึ่งต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด โดยได้จัดห้องพักบริการผู้ป่วยไว้รักษาตัวในโรงพยาบาลรวม 236 ห้อง 257 เตียง

ผู้ป่วยนอก มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหลากหลายสาขาพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์และเครื่องมือ ที่ทันสมัย จึงสามารถให้บริการรักษาพยาบาลได้กับผู้ป่วยเกือบทุกประเภท และสามารถรองรับผู้มาใช้บริการได้ 2,500 คน ต่อวัน

โดยโรงพยาบาลได้เริ่มเปิดดำเนินกิจการในวันที่ 5 กันยายน 2538

ระบบมาตรฐาน

รางวัลและการรับรอง

นโยบาย