SPOT-MAS ยกระดับการตรวจหาเซลล์มะเร็งในระยะเริ่มแรก

รู้หรือไม่? ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่กว่า 1.7 ล้านคนต่อปี ผู้ป่วยกว่า 70% ตรวจพบมะเร็งในระยะหลังซึ่งรักษาไม่ได้ผล ในขณะที่การตรวจหามะเร็งในระยะแรกช่วยเพิ่มอัตราการรอดชีวิต 90-95% นอกจากนี้ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก คาดว่าอัตราการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งจะเพิ่มสูงขึ้นเป็น 45% ในปี 2573 และเนื่องจากการที่โรคมะเร็งมักถูกตรวจพบในระยะหลัง การรักษาจึงเป็นเรื่องยาก และเป็นภาระทางการเงินมหาศาลสำหรับผู้ป่วย และครอบครัว

SPOT-MAS ตรวจก่อน รู้ก่อน เพิ่มอัตราการรอดชีวิตจากโรคมะเร็ง

มะเร็งเป็นโรคที่เกิดจากการกลายพันธุ์ การระบุการกลายพันธุ์จะช่วยให้แพทย์ตัดสินใจเลือกวิธีการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วยได้ การตรวจคัดกรองด้วยวิธี SPOT-MAS เป็นการตรวจหาสารมะเร็งพันธุกรรมของเซลล์มะเร็งที่ถูกปลดปล่อยออกมาในกระแสเลือด (Circulating Tumor DNA: ctDNA) โดยใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า Next-generation sequencing ซึ่งเป็นการตรวจหาเซลล์มะเร็งหลาย ๆ ชนิดพร้อมกัน ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นในบุคคลที่ไม่แสดงอาการ ด้วยการเจาะเลือดเพียงครั้งเดียว ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่คิดค้นขึ้น เพื่อจัดการกับโรคมะเร็งให้เหมาะกับประชากรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

SPOT-MAS ตรวจหามะเร็งระยะเริ่มต้นได้ 5 ชนิดในครั้งเดียว

SPOT-MAS สามารถตรวจคัดกรองหามะเร็งได้ถึง 5 ชนิด ได้แก่

 1. มะเร็งตับ
 2. มะเร็งเต้านม
 3. มะเร็งปอด
 4. มะเร็งลำไส้ใหญ่
 5. มะเร็งกระเพาะอาหาร

โดยการตรวจหามะเร็งเหล่านี้สามารถตรวจได้จากการตรวจเลือดเพียงครั้งเดียว

ข้อดีในการตรวจหามะเร็งแบบ SPOT-MAS

 • เป็นวิธีการตรวจที่ง่าย และเจ็บตัวน้อย เนื่องจากเจาะเลือดเพียงครั้งเดียว
 • ไม่จำเป็นต้องใช้เนื้อเยื่อส่วนต่าง ๆ หรือรุกล้ำเข้าไปในร่างกาย
 • มีความแม่นยำ และมีความจำเพาะ 95.9%
 • รู้ผลภายใน 30 วัน

SPOT-MAS เหมาะกับใครบ้าง

 • ผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป โดยเป็นช่วงอายุที่ WHO แนะนำให้มีการตรวจคัดกรองมะเร็ง เช่นเดียวกับการตรวจสุขภาพประจำปี แม้ไม่มีอาการใด ๆ เพื่อค้นหาความผิดปกติของเซลล์ระยะเริ่มต้น เพราะเป็นวัยที่มีความเสี่ยงมะเร็งชนิดต่าง ๆ
 • ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงในการเป็นโรคมะเร็ง เช่น สูบบุหรี่จัด ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ ผู้ที่สัมผัสสารก่อมะเร็งหรืออยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง อาทิ ฝุ่น PM2.5
 • ผู้ที่ต้องการตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง โดยสามารถตรวจได้ตั้งแต่อายุ 18 ปีขึ้นไป

โรคมะเร็งแม้ฟังดูแล้วจะเป็นโรคที่ร้ายแรง และมีความน่ากลัว แต่หากตรวจเจอในระยะเริ่มต้นก็จะเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตมากกว่าพบในระยะแพร่กระจาย เพราะการตรวจหาเซลล์มะเร็งในระยะเริ่มแรกสามารถลดความซับซ้อนในการรักษาลงได้ นอกจากนี้ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยอีกด้วย


ปรึกษาแพทย์


  Related Health Blogs

  Related Doctors