SPOT-MAS ยกระดับการตรวจหาเซลล์มะเร็งในระยะเริ่มแรก

รู้หรือไม่? ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่กว่า 1.7 ล้านคนต่อปี ผู้ป่วยกว่า 70% ตรวจพบมะเร็งในระยะหลังซึ่งรักษาไม่ได้ผล ในขณะที่การตรวจหามะเร็งในระยะแรกช่วยเพิ่มอัตราการรอดชีวิต 90-95% นอกจากนี้ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก คาดว่าอัตราการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งจะเพิ่มสูงขึ้นเป็น 45% ในปี 2573 และเนื่องจากการที่โรคมะเร็งมักถูกตรวจพบในระยะหลัง การรักษาจึงเป็นเรื่องยาก และเป็นภาระทางการเงินมหาศาลสำหรับผู้ป่วย และครอบครัว

SPOT-MAS ตรวจก่อน รู้ก่อน เพิ่มอัตราการรอดชีวิตจากโรคมะเร็ง

มะเร็งเป็นโรคที่เกิดจากการกลายพันธุ์ การระบุการกลายพันธุ์จะช่วยให้แพทย์ตัดสินใจเลือกวิธีการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วยได้ การตรวจคัดกรองด้วยวิธี SPOT-MAS เป็นการตรวจหาสารมะเร็งพันธุกรรมของเซลล์มะเร็งที่ถูกปลดปล่อยออกมาในกระแสเลือด (Circulating Tumor DNA: ctDNA) โดยใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า Next-generation sequencing ซึ่งเป็นการตรวจหาเซลล์มะเร็งหลาย ๆ ชนิดพร้อมกัน ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นในบุคคลที่ไม่แสดงอาการ ด้วยการเจาะเลือดเพียงครั้งเดียว ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่คิดค้น เพื่อจัดการกับโรคมะเร็งให้เหมาะกับประชากรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

SPOT-MAS ตรวจหามะเร็งระยะแรกเริ่ม 5 ชนิดได้ในครั้งเดียว

 1. มะเร็งตับ
 2. มะเร็งเต้านม
 3. มะเร็งปอด
 4. มะเร็งลำไส้ใหญ่
 5. มะเร็งกระเพาะอาหาร

โดยการตรวจหามะเร็งเหล่านี้สามารถตรวจได้จากการตรวจเลือดเพียงครั้งเดียว

การตรวจหาเซลล์มะเร็งแบบ SPOT-MAS

 1. เป็นวิธีการตรวจที่ง่าย และเจ็บตัวน้อย เนื่องจากเจาะเลือดเพียงครั้งเดียว
 2. ไม่จำเป็นต้องใช้เนื้อเยื่อส่วนต่าง ๆ หรือรุกล้ำเข้าไปในร่างกาย
 3. มีความแม่นยำ และมีความจำเพาะ 95.9%
 4. รู้ผลภายใน 30 วัน

ใครควรตรวจ SPOT-MAS?

 1. SPOT-MAS สามารถคัดกรองได้เฉพาะผู้ที่ไม่เคยเป็นมะเร็งหรือไม่มีอาการต้องสงสัยว่าเป็นมะเร็ง
 2. ผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป โดยเป็นช่วงอายุที่ WHO แนะนำให้มีการตรวจคัดกรองมะเร็ง เช่นเดียวกับการตรวจสุขภาพประจำปี แม้ไม่มีอาการใด ๆ เพื่อค้นหาความผิดปกติของเซลล์ระยะเริ่มต้น เพราะเป็นวัยที่มีความเสี่ยงมะเร็งชนิดต่าง ๆ
 3. ผู้ที่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็ง
 4. ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงในการเป็นโรคมะเร็ง เช่น สูบบุหรี่จัด ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ ผู้ที่สัมผัสสารก่อมะเร็งหรืออยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง อาทิ ฝุ่น PM2.5
 5. ผู้ที่ต้องการตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง โดยสามารถตรวจได้ตั้งแต่อายุ 18 ปีขึ้นไป

สัญญาณ และอาการที่สงสัยว่าจะเป็นโรคมะเร็ง

ผู้ที่มีสัญญาณใดสัญญาณหนึ่งต่อไปนี้ ไม่ควรเข้ารับการตรวจ SPOT-MAS

 1. น้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็วอย่างน้อย 6 กิโลกรัมใน 6 เดือน โดยไม่ทราบสาเหตุ
 2. มีอาการปวดท้องบริเวณชายโครงด้านขวาเป็นเวลานาน และปวดบริเวณลิ้นปี่ ซึ่งรักษาด้วยยาแล้วไม่ได้ผล
 3. มีอาการไอต่อเนื่องเป็นระยะเวลามากกว่า 3 สัปดาห์ ซึ่งรักษาด้วยยาแล้วไม่ได้ผล
 4. มีเลือดออกผิดปกติหรือมีของเหลวออกมาจากหัวนม
 5. การทำงานของลำไส้มีความผิดปกติเป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ขึ้นไป เช่น ท้องเสีย ท้องผูก อุจจาระเป็นเลือด เป็นต้น

การตรวจหาสารมะเร็งพันธุกรรมของเซลล์มะเร็ง อาจไม่สามารถระบุได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าจะเกิดโรคมะเร็งกับผู้เข้ารับการตรวจหรือไม่ แต่สามารถบอกได้ว่า ผู้เข้ารับการตรวจมีความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งมากน้อยเพียงใด ซึ่งผลการตรวจนี้จะทำให้ผู้เข้ารับการตรวจสามารถนำไปใช้วางแผนการดำเนินชีวิต เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดโรคมะเร็ง และลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลได้


ปรึกษาแพทย์


  Related Health Blogs

  Related Doctors